Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Škola slučuje:
  • 1. Bohumín, Bezručova 190, 735 81 (základní škola,školní družina,výdejna)
  • 2. Bohumín Záblatí, Bezručova 170, 735 52 (základní škola,školní družina)
  • 3. Bohumín Záblatí, Na Pískách 70, 735 52 (mateřská škola,výdejna)
  • 4. Bohumín Záblatí, Tovární 427, 735 52 (mateřská škola,výdejna)

Projekty

Fotky najdete na stránce níže.

Škola je zapojena do projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol."

 

Škola je zapojena do projektu "NAŠE ŠKOLA" .

Poskytovaeu logotel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Cíl projektu:

Personální podpora MŠ a ZŠ 
Osobnotně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Termín realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Projekt "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" č.j. MSMT-2157-24/2015-19. Vyhodnocení projektu - zde .

 

Projekt MOJE MĚSTO

Fotky z exkurzí  projekt "MOJE MĚSTO" najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.

Cíl projektu:

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje

      nabídnout cílové skupině žáků inovativní vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi, institucemi veřejné správy, či firmami a dalšími aktéry v obcích;

      těmito akcemi posílit sepětí školy s místním územím, zážitkovým učením zprostředkovat žákům prvního stupně elementární poznatky o fungování místní samosprávy a o systému řízení a rozvoje města

Projekt UČITELÉ ONLINE

Více o projektu zde . Prezentace projektu - zde .  

 

Projekt "Dedy Ludy dodů - aneb jak se dorozumět s dětmi" - prezentace zde

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

1. Odstraňování komunikačních problémů u dětí, spojených především s foneticko - fonologickou stránkou řeči, nedostatečnou slovní zásobou v lexikálně sémantické rovině řeči, odstraňování dysgramatismů, či využití řeči v rovině pragmatické a také vytváření základů předčtenářské gramotnosti.

2. Pedagogickou osvětou u rodičů zkvalitnit vzdělávání dětí v oblasti rozvoje řeči, souvislého vyjadřování a vytváření základů předčtenářské gramotnosti. Přimět rodiče k aktivní účasti při vzdělávání dětí a zapojení do školních aktivit v mateřské škole.

3. Zajištění modernizace vybavení školy ICT technikou (interaktivní tabulí, výukovými programy k PC), novou literaturou v učitelské knihovně i obnovou vybavení dětské knihovny o knihy s dětskou poezií a s prózou s dětským hrdinou.

Výzva EU peníze školám - zde .

Škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

3.ročník - Čtení - Pracovní listy k Čítance III.roč. Nová škola. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  jeziskova.darina@zsbezrucova.cz

3.ročník - Anglický jazyk - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde .Kontakt na autora: tyleckova.katerina@zsbezrucova.cz

2.a 3.ročník - Prvouka - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  stiburkova.lenka@zsbezrucova.cz

4. a 5.ročník - Čtení - Pracovní listy k Čítance IV. a V.roč.Nová škola. Seznam najdete zde . Kontakt na autora: bezdekova.dana@zsbezrucova.cz

5. ročník - Anglický jazyk - pracovní listy. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  holeszova.renata@zsbezrucova.cz

3., 4. a 5.ročník - Člověk a jeho svět ( málotřídní škola) - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  lucanova.marta@zsbezrucova.cz

 

Řeka očima dítěte

Žáci IV.třídy jsou zapojeni do mezinárodního výtvarného projektu. Více čtěte zde . Pravidla soutěže čtěte zde .

Protokol o výsledcích soutěže a jména oceněných žáků najdete zde

Předání cen se konalo 27.9.2011 v Ostravě v hotelu Harmony Club. Fotografie ze slavnostního předání ocenění můžete shlédnout ve Fotogalerii ZŠ.

Badatelské metody ve výuce prvouky a přírodovědy na I.stupni ZŠ 

Věcné vyhodnocení projektu naleznete zde .

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 

Fotky z programu ekologického sdružení VITA ze dne 5.11.2009 najdete níže.

Fotky z výjezdu do Horní Lomné dne 22.10.2009 najdete níže.

Cíl projektu

Zavádění inovativních metod do výuky. Využití projektové metody k prohlubování vztahu dětí k bezprostřednímu okolí školy a budování pocitu sounáležitosti se školou ze strany žáků, pedagogů i rodičů.

1.Zavádění inovativních metod do výuky prvouky na 1. stupni ZŠ  - výstupem bude  metodický materiál k celoškolní soutěži použitelný při modifikaci i pro další přírodní společenství  v blízkosti školy ( les, rybník ). Osloveno bude všech 106 žáků školy.

ZŠ Bezručova 190 je neúplná základní škola s pěti ročníky 1. stupně základní školy.  Ke škole náleží rozlehlá zahrada. Formou celoškolní soutěže věkově smíšených družstev neúplné ZŠ budou děti sledovat proměny fauny a flory ve školní zahradě v závislosti na ročních obdobích.  Pro jednotlivá roční období budou vytvořeny  sady úkolů s kriterii pro hodnocení.  Úkoly budou zadávány tak, aby byly v co nejvyšší míře uplatňovány mezipředmětové vztahy, aby děti chápaly  souvislost mezi  lokalitou a druhovým výskytem rostlin a živočichů, budou zaměřeny na sběr živočišného a rostlinného materiálu a jeho pozorování, výskyt organizmů, které jsou citlivé na životní prostředí. Pro tuto činnost  potřebujeme vybavit kabinet přírodovědy mikroskopy a dalekohledy, které dosud nemáme.  Produkty práce žáků budou vystaveny v prostorách školy, aby se s nimi mohli seznámit rodiče a návštěvníci školy. Do hodnotícího týmu budou navržení i zástupci rodičů, školské rady. Závěr dlouhodobé soutěže bude tvořit jednodenní pobyt  nejúspěšnějších soutěžních družstev ve středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné,  kde jsme již v minulosti uskutečnili dva pětidenní pobyty dětí.

2.Budování pozitivního vztahu žáků k životnímu prostředí - výstupem budou práce žáků na téma přírodního prostředí v nejbližším okolí školy (školní zahrada)  z různých pohledů a v různých ročních obdobích podle zadání dílčích částí soutěže.

3.Budování pozitivního vztahu mezi žáky navzájem, rozvoj jejich klíčových kompetencí - výstup - práce žáků a jejich prezentace v prostorách školy,  informace v městských novinách

4.Zlepšení vybavení školní knihovny a kabinetu přírodovědy - zakoupení prostředků pro pozorování - mikroskopy, dalekohledy,  literatura -  klíče k určování rostlin,  encyklopedie,  literatura s tématikou ochrany životního prostředí. 

Fotky z projektového dne 11.5.2009 ( jaro) najdete níže.

Fotky z projektového dne 9.9.2009 a 16.9.2009 (léto) najdete níže.

Fotky z projektového dne 16.10. 2009 (podzim) najdete níže.

 

Projekt "Velcí malým, aneb učíme se společně"

V rámci tohoto dlouhodobého projektu se děti z první třídy začleňují do školního kolektivu za vydatné pomoci svých straších kamarádů. Již po zápisu napíší děti ze čtvrté třídy budoucím prvňákům ve slohu dopis a pošlou jej. V první školní den pak přivítají svého malého kamaráda a předají mu dárek. V prvních dnech školní docházky pak mají nad maloušky patronát a připravují si pro ně zábavné soutěže.

V rámci projektu Velcí malým si děti páté třídy pro své malé kamarády prvňáky připravily dopoledne plné her a soutěží s názvem Indiánskou stezkou. Níže jsou fotky z roku 2008/2009.

 

kontakty
18.10.2017 | Jídelníčky na příští týden najdete v sekcích STRAVOVÁNÍ - JÍDELNÍČKY
12.10.2017 Nové fotky (Kroužek zábavné logiky pro žáky ZŠ) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
6.10.2017 Nové fotky (Archeopark v Chotěbuzi) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ Záblatí.
3.10.2017 Plány tříd na říjen najdete v sekci MĚSÍČNÍ PLÁNY.
26.9.2017 | Činnost školy v říjnu najdete v sekcích AKCE a ŠD - Informace.
20.9.2017 Nové fotky (Indiánská stezka) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ Tovární.
19.9.2017 Nové fotky (Den s bramborou) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ Na Pískách.
zpravodaj
« Říjen '17 »
Po Út St Čt So Ne
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
zpravodaj
kontakty
Základní škola a Mateřská škola
Bezručova 190
735 81 Bohumín
tel: 777 314 371,
fax: 596 013 171
email: zs-bezrucova@mubo.cz
anketa

Z podzimních zábav mám nejraději

pouštění draků

 

26.4 %

hrabání listí

 

15.1 %

trhání jablek

 

26.4 %

přípravu na čtvrtletní písemky

 

17 %

nákup dárků na Vánoce

 

15.1 %

celkem hlasů: 53