Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Škola slučuje:
  • 1. Bohumín, Bezručova 190, 735 81 (základní škola,školní družina,výdejna)
  • 2. Bohumín Záblatí, Bezručova 170, 735 52 (základní škola,školní družina)
  • 3. Bohumín Záblatí, Na Pískách 70, 735 52 (mateřská škola,výdejna)
  • 4. Bohumín Záblatí, Tovární 427, 735 52 (mateřská škola,výdejna)

Projekty

Fotky najdete na stránce níže.

Škola je zapojena do projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol."

Výlet - Paměťové instituce_4_5.12.2017 - fotky zde .

Výlet - Paměťové instituce_3_23.11.2017 - fotky zde .

Výlet - Paměťové instituce_2_14.11.2017 - fotky zde a zde

Výlet - Paměťové instituce_1_31.10.2017 - fotky zde .

Škola je zapojena do projektu "NAŠE ŠKOLA" .

Poskytovaeu logotel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Cíl projektu:

Personální podpora MŠ a ZŠ 
Osobnotně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Termín realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Projekt "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" č.j. MSMT-2157-24/2015-19. Vyhodnocení projektu - zde .

 

Projekt MOJE MĚSTO

Fotky z exkurzí  projekt "MOJE MĚSTO" najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.

Cíl projektu:

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje

      nabídnout cílové skupině žáků inovativní vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi, institucemi veřejné správy, či firmami a dalšími aktéry v obcích;

      těmito akcemi posílit sepětí školy s místním územím, zážitkovým učením zprostředkovat žákům prvního stupně elementární poznatky o fungování místní samosprávy a o systému řízení a rozvoje města

Projekt UČITELÉ ONLINE

Více o projektu zde . Prezentace projektu - zde .  

 

Projekt "Dedy Ludy dodů - aneb jak se dorozumět s dětmi" - prezentace zde

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

1. Odstraňování komunikačních problémů u dětí, spojených především s foneticko - fonologickou stránkou řeči, nedostatečnou slovní zásobou v lexikálně sémantické rovině řeči, odstraňování dysgramatismů, či využití řeči v rovině pragmatické a také vytváření základů předčtenářské gramotnosti.

2. Pedagogickou osvětou u rodičů zkvalitnit vzdělávání dětí v oblasti rozvoje řeči, souvislého vyjadřování a vytváření základů předčtenářské gramotnosti. Přimět rodiče k aktivní účasti při vzdělávání dětí a zapojení do školních aktivit v mateřské škole.

3. Zajištění modernizace vybavení školy ICT technikou (interaktivní tabulí, výukovými programy k PC), novou literaturou v učitelské knihovně i obnovou vybavení dětské knihovny o knihy s dětskou poezií a s prózou s dětským hrdinou.

Výzva EU peníze školám - zde .

Škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

3.ročník - Čtení - Pracovní listy k Čítance III.roč. Nová škola. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  jeziskova.darina@zsbezrucova.cz

3.ročník - Anglický jazyk - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde .Kontakt na autora: tyleckova.katerina@zsbezrucova.cz

2.a 3.ročník - Prvouka - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  stiburkova.lenka@zsbezrucova.cz

4. a 5.ročník - Čtení - Pracovní listy k Čítance IV. a V.roč.Nová škola. Seznam najdete zde . Kontakt na autora: bezdekova.dana@zsbezrucova.cz

5. ročník - Anglický jazyk - pracovní listy. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  holeszova.renata@zsbezrucova.cz

3., 4. a 5.ročník - Člověk a jeho svět ( málotřídní škola) - Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  lucanova.marta@zsbezrucova.cz

 

Řeka očima dítěte

Žáci IV.třídy jsou zapojeni do mezinárodního výtvarného projektu. Více čtěte zde . Pravidla soutěže čtěte zde .

Protokol o výsledcích soutěže a jména oceněných žáků najdete zde

Předání cen se konalo 27.9.2011 v Ostravě v hotelu Harmony Club. Fotografie ze slavnostního předání ocenění můžete shlédnout ve Fotogalerii ZŠ.

Badatelské metody ve výuce prvouky a přírodovědy na I.stupni ZŠ 

Věcné vyhodnocení projektu naleznete zde .

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 

Fotky z programu ekologického sdružení VITA ze dne 5.11.2009 najdete níže.

Fotky z výjezdu do Horní Lomné dne 22.10.2009 najdete níže.

Cíl projektu

Zavádění inovativních metod do výuky. Využití projektové metody k prohlubování vztahu dětí k bezprostřednímu okolí školy a budování pocitu sounáležitosti se školou ze strany žáků, pedagogů i rodičů.

1.Zavádění inovativních metod do výuky prvouky na 1. stupni ZŠ  - výstupem bude  metodický materiál k celoškolní soutěži použitelný při modifikaci i pro další přírodní společenství  v blízkosti školy ( les, rybník ). Osloveno bude všech 106 žáků školy.

ZŠ Bezručova 190 je neúplná základní škola s pěti ročníky 1. stupně základní školy.  Ke škole náleží rozlehlá zahrada. Formou celoškolní soutěže věkově smíšených družstev neúplné ZŠ budou děti sledovat proměny fauny a flory ve školní zahradě v závislosti na ročních obdobích.  Pro jednotlivá roční období budou vytvořeny  sady úkolů s kriterii pro hodnocení.  Úkoly budou zadávány tak, aby byly v co nejvyšší míře uplatňovány mezipředmětové vztahy, aby děti chápaly  souvislost mezi  lokalitou a druhovým výskytem rostlin a živočichů, budou zaměřeny na sběr živočišného a rostlinného materiálu a jeho pozorování, výskyt organizmů, které jsou citlivé na životní prostředí. Pro tuto činnost  potřebujeme vybavit kabinet přírodovědy mikroskopy a dalekohledy, které dosud nemáme.  Produkty práce žáků budou vystaveny v prostorách školy, aby se s nimi mohli seznámit rodiče a návštěvníci školy. Do hodnotícího týmu budou navržení i zástupci rodičů, školské rady. Závěr dlouhodobé soutěže bude tvořit jednodenní pobyt  nejúspěšnějších soutěžních družstev ve středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné,  kde jsme již v minulosti uskutečnili dva pětidenní pobyty dětí.

2.Budování pozitivního vztahu žáků k životnímu prostředí - výstupem budou práce žáků na téma přírodního prostředí v nejbližším okolí školy (školní zahrada)  z různých pohledů a v různých ročních obdobích podle zadání dílčích částí soutěže.

3.Budování pozitivního vztahu mezi žáky navzájem, rozvoj jejich klíčových kompetencí - výstup - práce žáků a jejich prezentace v prostorách školy,  informace v městských novinách

4.Zlepšení vybavení školní knihovny a kabinetu přírodovědy - zakoupení prostředků pro pozorování - mikroskopy, dalekohledy,  literatura -  klíče k určování rostlin,  encyklopedie,  literatura s tématikou ochrany životního prostředí. 

Fotky z projektového dne 11.5.2009 ( jaro) najdete níže.

Fotky z projektového dne 9.9.2009 a 16.9.2009 (léto) najdete níže.

Fotky z projektového dne 16.10. 2009 (podzim) najdete níže.

 

Projekt "Velcí malým, aneb učíme se společně"

V rámci tohoto dlouhodobého projektu se děti z první třídy začleňují do školního kolektivu za vydatné pomoci svých straších kamarádů. Již po zápisu napíší děti ze čtvrté třídy budoucím prvňákům ve slohu dopis a pošlou jej. V první školní den pak přivítají svého malého kamaráda a předají mu dárek. V prvních dnech školní docházky pak mají nad maloušky patronát a připravují si pro ně zábavné soutěže.

V rámci projektu Velcí malým si děti páté třídy pro své malé kamarády prvňáky připravily dopoledne plné her a soutěží s názvem Indiánskou stezkou. Níže jsou fotky z roku 2008/2009.

 

kontakty
18.4.2018 | Jídelníčky na příští týden najdete v sekcích STRAVOVÁNÍ - JÍDELNÍČKY
18.4.2018 Nové fotky (Den Země ve ŠD) najdete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
18.4.2018 Nové fotky (Den Země) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
3.4.2018 Plány tříd na duben najdete v sekci MĚSÍČNÍ PLÁNY.
31.3.2018 | Činnost školy v dubnu 2018 najdete v sekcích AKCE a ŠD - Informace.
28.3.2018 Nové fotky (Předškoláci v knihovně) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ Na Pískách.
28.3.2018 Nové fotky (Pasování na čtenáře) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ Záblatí.
23.3.2018 Nové fotky (Bořek stavitel) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ Na Pískách a MŠ Tovární
zpravodaj
« Duben '18 »
Po Út St Čt So Ne
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
zpravodaj
kontakty
Základní škola a Mateřská škola
Bezručova 190
735 81 Bohumín
tel: 777 314 371,
fax: 596 013 171
email: zs-bezrucova@mubo.cz
anketa