Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Škola slučuje:
  • 1. Bohumín, Bezručova 190, 735 81 (základní škola,školní družina,výdejna)
  • 2. Bohumín Záblatí, Bezručova 170, 735 52 (základní škola,školní družina)
  • 3. Bohumín Záblatí, Na Pískách 70, 735 52 (mateřská škola,výdejna)
  • 4. Bohumín Záblatí, Tovární 427, 735 52 (mateřská škola,výdejna)

Informace

Vzorový propouštěcí lístek ze ŠD ke stažení - zde .


Prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD dodržovali Řád školní družiny v bodě:

4.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13:00 hod. a dále od 15:00 do 16:00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13 -15 hodinou.

 

Žádáme rodiče, aby čekali na své děti před dveřmi do školní družiny (výjimečně ve vyhrazeném prostoru školy) a nevstupovali do dalších prostor školy. Chceme tímto zamezit pohybu cizích osob po škole a chránit tak bezpečí  dětí a majetek školy.   

 

Informace o platbě školného 

Od 1.4.2018 se mění výše úplaty za vzdělávání ve školní družině na 150,- Kč měsíčně.

Doporučujeme zřídit si trvalý příkaz, platby posílejte

 

na číslo účtu 19-1727851329/0800 

ve výši 150,- Kč na měsíc

případně 600,- Kč na období září-prosinec.

případně 900,- Kč na období leden-červen.

 

 - přecházíme na bezhotovostní platbu za školné ve školní družině. Jen ve výjímečných případech bude platba vybrána v hotovosti. Platby zašlete nejpozději do 25. v daném měsíci.

při zadání platby:

do variabilního symbolu možné zadat prvních 6 čísel rodného čísla - v poznámce uvést jmédo dítěte

Provoz školní družiny Bezručova 190:

Ranní družina: 6,00 - 7,45 hod

Odpolední družina: 11,40 - 16,30 hod

Provoz školní družiny v Záblatí:

Ranní družina: 6,30 - 7,45 hod

Odpolední družina: 11,40 - 16,00 hod

 

Červen 2019

20. 6. 2019

Výlet ŠD - dětí a rodičů na chatu Filipka. Ráno odjíždíme vlakem v 7.41 hod a vracíme se v 19.19 hodin. 

- vyhodnocení nejlepšího sběrače plastových víček

- svátek dětí v jiných zemích

- povídání na téma bezpečnost o prázdninách

- těšíme se na prázdniny, malování na beton

- hry venku

- úklid tříd, kompletizace her

Květen 2019

Prázdninový provoz ŠD

Probíhá monitoring zájmu o umístění žáků  během letních prázdnin ve školních družinách.
 
Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod

Výroba přáníček  a dárků ke Dni matek.

16. 5. 2018

Projektový den mimo školu ŠD (šablony II) - výlet do URSUSu v Dolní Lomné. Odjíždíme od školy v 11.45 hod a předpokládaný návrat je v 17.45.

17. 5. 2018 v 15.00 hodin

Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče.

Ukončení sběru plastových víček
 

Duben 2019

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

8. - 17. 4. - velikonoční tvoření.

25. 4. - bezpečnost na silnici - kvíz.

Vycházky do okolí - pozorování změn v přírodě.

Den Země - úklid hřiště a herních prostor, hrabání listí, sběr papírů, třídění odpadu.

3. 4. - Den čarodějnic.

Březen 2019

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

15. 03. - Zavři oči a uvidíš II - projektový den ve škole ŠD (Šablony II).

18. 03. - Beseda se slepcem a ukázka práce jeho vodícího psa - projektový den ve škole ŠD (Šablony II).

Přání k MDŽ.

Březen - měsíc knihy - kniha, můj přítel.

Březen do přírody vlezem, malý zahrádkář - sejeme semínka, pokusy.

Běží jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi. Při vycházkách budeme pozorovat probouzení jara v přírodě a návrat ptactva.
 
Vyzdobíme si jarně prostory školní družiny. 

Únor 2019 

Průběžně v měsíci únoru proběhnou tyto akce:

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

06. 02. - zdravý jídelníček

07. 02. - kvíz k čistotě a zdraví

08. - 22. 02. - zlaté ručičky. Budeme vyrábět masky, škrabošky a výzdobu na maškarní ples - 22. 02. 2019

25. 02. - Zavři oči a uvidíš - projektový den ve škole ŠD (Šablony II).  

Sáňkujeme, jezdíme na bobech, stavíme ze sněhu - při vhodných sněhových podmínkách. Zimní rekordy v tělocvičně.

Krmíme ptáčky v zimě.

Pokračujeme ve sbírce plastových víček.

Leden 2019

Průběžně v měsíci lednu proběhnou tyto akce:

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod

25. 01. - Rozkmotřidla - aneb jak vyzrát na emoce (Šablony II). 

Sáňkujeme, jezdíme na bobech - při vhodných sněhových podmínkách.

Režim dne.

Ptáčci v zimě - přezimování, výroba krmení, krmítka.

Pokračujeme ve sbírce plastových víček pro postižené děti.

Prosinec 2018

Průběžně v měsíci prosinci proběhnou tyto akce:

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod

3.- 7. 12. - pečení a zdobení perníčků.

Vánoční dílnička - výroba dekoračních předmětů na vánoce, výzdoba prostor ŠD

Přáníčka, svícny z pomerančů, ozdoby na stromek, květinové aranžmá, výroba novoročenek.

Sbírka plastových víček pro postižené děti. 

Listopad 2018

Průběžně v měsíci listopadu proběhnou tyto akce:

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

 
15. 11. 2018 - Projektový den ve škole ŠD (Šablony II) - Zábavně sportovní odpoledne s rybářem.

Sbírka plastových víček pro postižené děti. 

Výrobky z brambor - tiskátka, figurky, textilní dekorace

Podzimní vycházky do okolí - pozorování přírody, výtvarné ztvárnění.

Adventní kalendář

Vánoční jarmark – výroba výrobků na vánoční jarmark, který proběhne 30.11.2018.

Říjen 2018

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během podzimních prázdnin. Vzhledem k nízkému zájmu nebude ŠD ve dnech 29. a 30. října v provozu.

 

Průběžně v měsíci říjnu proběhnou tyto akce:

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

11. 10 2018

Projektový den mimo školu (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné. Odjíždíme v 11.40, předpokládaný návrat je v 17.30 hodin.

Změny v přírodě - rostliny, živočichové. 

Podzimní  výzdoba ŠD

Podzimní vyrábění – výrobky z brambor, ovoce, ozdobných dýní, úprava výstavky

Sběr žaludů a kaštanů.

Pouštění draků.

Podzim kolem nás – vycházky do okolí, pozorování přírody

Září 2018

Průběžně v měsíci září proběhnou tyto akce:

Seznámení se s prvňáčky a provozem a Řádem ŠD.

Vzpomínka na prázdniny – tematické kreslení

Naše škola a její okolí - bezpečná cesta.

Zásady správného stolování.

Každé pondělí - Kroužek ZVTV, 6,45 hod.
 

Červen 2018

20. 6. 2018

Výlet ŠD - URSUS Dolní Lomná

- vyhodnocení nejlepšího sběrače plastových víček

- 14. 6. - výlet ke studánce v Záblatí (dle počasí)

- povídání na téma bezpečnost o prázdninách, vycházky do okolí

- výtvarné činnosti s letní tématikou, malování na beton

- hry venku

- úklid tříd, kompletizace her

Květen 2018

Prázdninový provoz ŠD

Probíhá monitoring zájmu o umístění žáků  během letních prázdnin ve školních  družinách.

Výroba přáníček  a dárků ke Dni matek.

11. 5. 2018 v 15.30 hodin

Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče.

Pozvánku čťete - zde .

17. 5. - turistická vycházka ke studánce v Záblatí (13.00 - 15.30) - ZRUŠENO !

Ukončení sběru plastových víček
 

Duben 2018

Každé úterý - Kroužek ZVTV, 6,50 hod.

Každý čtvrtek a pátek - Kroužek šikovných rukou, 6,35 hod.

Od března 2018 pro nemoc paní vychovatelky ZRUŠENO!

Duben - měsíc čistoty a mláďat - vycházka do okolí - pozorování změn v přírodě.

Úklid hřiště a herních prostor, hrabání listí, sběr papírů, třídění odpadu. 

Bezpečnost na silnici - kvíz.

 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prázdninový provoz ŠD

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během letních prázdnin ve školních  družinách s tímto výsledkem :
provoz bude mít  školní družina při Masarykově ZŠ, a to ve 3. a 4. týdnu v červenci.
Zájemci mohou využít  nabídku Masarykovy školy a přihlásit se .
Připomínáme, že výše stravného bude stejná jako v době výuky, tedy dotovaná.

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během podzimních prázdnin. Vzhledem k nízkému zájmu nebude ŠD ve dnech 26. a 27. října v provozu.

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během jarních prázdnin. Vzhledem k nízkému zájmu nebude ŠD dne o pololetních prázdninách dne 1. února 2019 a ve dnech 11. až 15. února 2019 v provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 kontakty
15.7.2019 Nové fotky (Ukončení školního roku 2018/2019) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
28.6.2019 Nové fotky (Rozloučení s páťáky) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ ZÁBLATÍ.
26.6.2019 Nové fotky (Rozloučení se školou) najdete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
26.6.2019 Nové fotky (Projektový den - dentální hygiéna) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ NA PÍSKÁCH.
22.6.2019 Nové fotky (Výlet - Kroměříž, Adventure golf) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
21.6.2019 | Jídelníčky na příští týden najdete v sekcích STRAVOVÁNÍ - JÍDELNÍČKY

Rodinné pasy - projekt Moravskoslezského kraje pro rodiny s dětmi - info zde .

19.6.2019 Nové fotky (Výlet - Brno) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
3.6.2019 Plány tříd na červen najdete v sekci MĚSÍČNÍ PLÁNY.
30.5.2019 | Činnost školy v červnu 2019 najdete v sekcích AKCE a ŠD - Informace.
zpravodaj
« Červenec '19 »
Po Út St Čt So Ne
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
zpravodaj
kontakty
Základní škola a Mateřská škola
Bezručova 190
735 81 Bohumín
tel: 777 314 371,
fax: 596 013 171
email: zs-bezrucova@mubo.cz
anketa