Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Škola slučuje:
  • 1. Bohumín, Bezručova 190, 735 81 (základní škola,školní družina,výdejna)
  • 2. Bohumín Záblatí, Bezručova 170, 735 52 (základní škola,školní družina)
  • 3. Bohumín Záblatí, Na Pískách 70, 735 52 (mateřská škola,výdejna)
  • 4. Bohumín Záblatí, Tovární 427, 735 52 (mateřská škola,výdejna)

Akce

Duben 2019

2. 4. 2019

Zápis do 1.třídy začíná ve škole na Bezručově ulici ve 12,00 hod  a končí v 17,00 hod. Pozvánku čtěte - zde .

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2019 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí 250,-Kč.

Autobus jede od školy v 8.45 hod.

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

3. 4. 2019

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

4. 4. 2019

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.

Ozdravný pobyt 8. 4. - 12. 4. 2019 Súkenická

Škola v přírodě 2019 pod názvem "PŘÍRODA 2019" se  koná v rámci 13. výzvy "Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší". Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR č. 06971762  ze dne 15. 06. 2018 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR. 

16. 4. 2019

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

17. 4. 2019

Návštěva spádové školy - ZŠ ČSA Bohumín, žáci 4. ročníku.

18. 4. 2019

Velikonoční prázdniny.

19. 4. 2019

Velký pátek - ostatní svátek.

22. 4. 2019

Velikonoční pondělí.

23. 4. 2019

Projektový den ve škole ZŠ - Dravci (Šablony II)

23. - 26. 4. 2019 Zelený týden

Průběžně se budou konat tyto akce:

- soutěž ve sběru starého papíru

- úklid okolí školy

- výuka zaměřená na ochranu životního prostředí

- podpora pejsků v psím útulku

23. a 24. 4.

Den Země - akce pro I., II. a III. tř.

24. 4.  Den Země - akce pro
25. 4.
Exkurze do závodu recyklace odpadu - IV. třída
26. 4.

Exkurze do čističky odpadních vod - V. třída 

 

25. 4. 2019

Příšerky z vesmíru -  filmové představení v kině K3 Bohumín pro žáky V. třídy začíná v 8.30 hod. Cena představení činí 50,-Kč.

Třídní schůzky - konzultace. Hodinu a formu si určí třídní učitel.

30. 4. 2019

Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů začíná pro žáky V. třídy na dopravním hřišti v Hobby parku v 8,45 hod.  

30. 4. 2019   Pálení čarodějnic - plakát zde .

Tradiční akce  

Termín: úterý  30.4. 2019 od 16.00 hodin

pořadatelé :  TJ SOKOL Záblatí ve spolupráci s SDH Záblatí, záblatskými školami a komisí pro městskou část Záblatí

PROGRAM:

1. Sraz v areálu MŠ Na Pískách v 15.45 hodin

2. Průvod od MŠ do areálu Sokolovny / přes ul. Bezručovou, Anenskou, Starou , Sokolskou/ v 16.00 hodin

3. Lidová zábava na hřišti Sokolovny

    -  zábava pro děti v čele s Terezkou Sochovou

    -  pálení Morény

    -  opékání párků 

    -  soutěže pro děti a mládež  

4. Předpokládané ukončení akce v cca 20. 00 

 

Březen 2019

5. 3. 2019

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2019 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí 250,-Kč.

Autobus jede od školy v 8.45 hod.

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

6. 3. 2019

Zpěváček 2019 - městské kolo. 

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

7. 3. 2019

Plavání pro žáky I.třídy - budeme jezdit každý čtvrtek, poslední 5.lekce  skončí 21. 3. 2019. Cena dopravy a spoluúčasti činí 220,- Kč. Odjezd autobusu v 8.55 hod.

Bruslení - V. tř., 8.50 hod. Vybíráme 10,- Kč. 

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.

Hrajeme si na školu - čtvrtek 14. 03. 2019

Hrajeme si na školu - tradiční akce pro předškoláky Základní školy Bezručova 190. Začátek je ve 15,00hod. Srdečně zveme! Pozvánku čtěte zde

20. 3. 2019

Nebezpečí šikany - program PPP Ostrava pro žáky III., IV. a V. třídy. Cena programu je 40,- Kč

22. 3. 2019

Matematický Klokan a Cvrček.

25. 3. 2019

Pasování na čtenáře - žáci I. třídy budou v knihovně v K3 Bohumín v 8.30 hod pasováni na čtenáře.

28. 3. 2019

Planetárium - žáci III. třídy.

 

Únor 2019

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny.

4. - 8. 2. 2019

Informace o organizaci  - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - ZDE .

 

5. 2. 2019

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2019 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí 250,-Kč.

Autobus jede od školy v 8.45 hod.

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

6. 2. 2019

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

7. 2. 2019

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.

11. 2. - 17. 2. 2019

Jarní prázdniny.

19. 2. 2019

Když draka bolí hlava - filmové představení v kině K3 Bohumín pro žáky I. třídy začíná v 8.30 hod. Cena představení činí 50,-Kč.

Městské kolo soutěže v cizích jazycích.

20. 2. 2019

Školní kolo recitační soutěže.

21. 2. 2018

Plavání pro žáky I.třídy - budeme jezdit každý čtvrtek, poslední 5.lekce  skončí 21. 3. 2019. Cena dopravy a spoluúčasti činí 220,- Kč. Odjezd autobusu v 8.55 hod.

22. 2. 2019

Veselé zoubky - I. třída.

Maškarní ples.  Plakát - zde .

27. 2. 2018

Planetárium - projektový den mimo školu ZŠ (šablony II). I. a V. třída.

28. 2. 2019

Městské kolo recitační soutěže.

Leden 2019

8. 1. 2019

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2019 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí 250,-Kč.

Autobus jede od školy v 8.45 hod.

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

9. 1. 2019

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

10. 1. 2019

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.

16. 1. 2018

Bruslení - I. a V. tř., 8.40 hod. Vybíráme 40,- Kč.

23. 1. 2018

Oheň, Země ... - divadelní představení v kině K3 Bohumín pro žáky III. IV. a V. třídy začíná v 8.30 hod. Cena představení činí 65,-Kč.

24. 1. 2019

Třídní schůzky - konzultace. Hodinu a formu si určí třídní učitel.

28. 1. 2019

Planeta Česko -  filmové představení v kině K3 Bohumín pro žáky II. třídy začíná v 8.30 hod. Cena představení činí 60,-Kč.

29. 1. 2019

Nebezpečí kyberšikany - program PPP Ostrava pro žáky IV. a V. třídy. Cena programu je 40,- Kč.

31. 1. 2019

Pololetní vysvědčení.

Projekt "Velcí malým" - turnaj v Člověče, nezlob se. I. a V. třída.

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny.

 

 

Prosinec 2018

4. 12. 2018

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

5. 12. 2018

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

11. 12. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.  

12. 12. 2018

Bruslení - V. tř., 9.15 hod.

14. 12. 2018

Čertoviny - filmové představení pro žáky I. třídy začíná v kině K3 Bohumín v 8.30 hodin. Cena představení je 50,-Kč.

18. 12. 2018

Den otevřených dveří na Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně.  

20. 12. 2018

Výlet žáků II. a IV.třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2."

Žáci pojedou do Kroměříže, kde navštíví Arcibiskupský zámek a Muzeum Kroměřížska se 3 expozicemi. Výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu a částečné spoluúčasti žáků. Odjíždíme v 8.00 hod, předpokládaný návrat je v 18.00 hodin.

21. 12. 2018

Kouzelné vánoční dopoledne

22. 12.  2018 - 2. 1. 2019

vánoční prázdniny

Začínají v sobotu 22.12.2018 a končí ve středu 2.1.2019. Vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019.

3. ledna budou mít děti automaticky přihlášenou stravu. O prázdninách nelze učinit změnu. Kdo nebude v ZŠ, může si oběd vyzvednout.

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2019 .

 

Listopad 2018

1. 11. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu.  

6. 11. 2018

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

7. 11. 2018

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny.  Ve středu 21. 11. šachy nebudou.

8. 11. 2018 

Hlášena odstávka elektrické energie 7.30 - 15.30.

Ve škole se nebude topit a svítit.

Žáci půjdou do kina K3 Bohumín na film Hotel Transylvánie. Cena filmu je 50,- Kč. Provoz školní družiny je maximálně do 14.00 hodin.

Obědy jsou zajištěny.

Schůzka výboru KPŠ. 

9. 11. 2018

Projektový den ve škole (Šablony II). Beseda na téma "Historie a práce se sklem" s ukázkami tvorby ze skla, foukané sklo a výroba vánočních ozdob.

15. 11. 2018

Třídní schůzky - konzultace. Hodinu a formu si určí třídní učitel.

17. 11. 2018

Státní svátek.

27. 11. 2018

Vánoční čas - představení pro žáky II. třídy v kině K3 Bohumín začíná v 10.00 hod. Cena představení je 79,- Kč.

30. 11. 2018

VÁNOČNÍ JARMARK - začínáme v 15.00 hodin. Pozvánku čtěte - zde .

 

Říjen 2018

2. 10. 2018

Den branné všestrannosti se koná ve Skřečoni na Gliňoči. Zúčastní se žáci I. IV. a V. třídy.       ZRUŠENO

Zahajuje činnost kroužek Keramiky  - 13.00 hod. Bude probíhat každé úterý.

3. 10. 2018

Plave celé město - také žáci naší školy se zúčastní této akce města Bohumín.

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny.  

4. 10. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu

9. 10. 2018

Dopravní výchova pro žáky V. třídy se uskuteční na dopravním hřišti v parku P.Bezruče v Bohumíně. Od školy odcházíme v 8.00 hod.

10. 10. 2018

Beseda a ukázka práce canisterapeutického psa.

11. 10 2018

Projektový den mimo školu (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné. Odjíždíme v 11.40, předpokládaný návrat je v 17.30 hodin.

18. 10. 2018

Projektový den mimo školu (Šablony II) žáků III. třídy v Chotěbuzi.

24. 10. 2018

Výlet žáků I. a V.třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2."

Žáci pojedou do Olomouce, kde navštíví Arcidiecézní muzeum a ZOO Olomouc. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu. Odjíždíme v 8.00 hod, předpokládaný návrat je v 19.00 hodin.

25. 10. 2018

Výlet žáků II. a IV.třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2."

Žáci pojedou do Olomouce, kde navštíví Arcidiecézní muzeum a ZOO Olomouc. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu. Odjíždíme v 8.00 hod, předpokládaný návrat je v 19.00 hodin.

 

26. 10. 2018

Oslava 100. let ČSR. V 10.00 hodin se setkají žáci škol z Bohumína na náměstí TGM. Žáci budou mít trikoloru a společně si zazpívají československou hymnu a píseň Ach synku.

 

28. 10. 2018

Státní svátek

29. a 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny

31. 10. 2018

HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE - ve škole nastane hemžení strašidel, strašidýlek, upírků a zombíků a jiné podobné havěti.

 

Září  2018

3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku.

Zveme všechny školáky na slavnostní zahájení školního roku 2018/2019  v pondělí 3.září v 8,20 hodin. Děti přijdou do školy v 8,00 hodin.

Srdečně zveme především prvňáčky a jejich rodiče. Prvňáčci si vezmou s sebou aktovky.

Slavnostní zahájení bude trvat asi hodinu.

3.9.2018 je ŠKOLNÍ DRUŽINA v provozu od 6,00 do 14.00 hod. Není zajištěno stravování - svačinu s sebou.

Informace rodičům žáků 1.třídy
Obědy a svačinky - informace najdete v sekci STRAVOVÁNÍ

Školní družina měsíčně 150,- Kč. Každý den jiná činnost.  Provoz družiny je od 6,00hod do 16,30hod.

3.9.2018 je školní družina v provozu od 6,00 do 14.00 hod. Není zajištěno stravování - svačinu s sebou.

 

13. 9. 2017

V 16,00 hod v tělocvičně školy začíná členská schůze Klubu přátel školy. Na programu je zpráva o hospodaření za školní rok 2017/2018, příprava rozpočtu na rok 2018/2019. Dále se budou projednávat organizační záležitosti a spolupráce rodičů se školou.

Poté proběhnou třídní schůzky.

19. 9. 2018

Dopravní výchova pro žáky IV. třídy se uskuteční na dopravním hřišti v parku P.Bezruče v Bohumíně. Od školy odcházíme v 8.00 hod.

21. 9. 2017

Indiánskou stezkou - společný projekt žáků I. a V. třídy.

24. 9. 2018

Svět techniky - Dolní oblast Vítkovic, Ostrava. Exkurze pro žáky V. třídy. Od školy odjíždíme v 8.15 hod. Cena je 100,-Kč.

25. 9. 2018

Barevný den s EKO-KOMem. Zábavné a soutěžní dopoledne s ekologickou tématikou - náměstí TGM.

26. 9. 2018

Výlet žáků I., II., IV. a V. třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2."

Žáci pojedou do Strážnice, kde navštíví skanzen a zámek. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu.

Výlet žáků III.třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2."

Žáci pojedou do Olomouce, kde navštíví Arcidiecézní muzeum a ZOO Olomouc. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu.

 

28. 9. 2018

Státní svátek

 

 

ČERVEN 2018

Výlety:

20. 6.
ŠD + rodiče
URSUS Dolní Lomná
   
   

Informace o  ceně výletů, odjezdu a příjezdu podávají třídní učitelé, vychovatelky písemnou formou na vědomí rodičům.


1. 6. 2018

Dětský den

Začínáme v 15.00 hodin na školní zahradě. Srdečně zveme.

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru.

5. 6. 2018

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý. Poslední kroužek bude 19. 6. 2018.

8. 6. 2018

Focení tříd - cena fotky je 35,-Kč.

FOTBALÁČEK - turnaj ve fotbale I. a II. tříd se koná na hřišti FK Bohumín (nebo v hale Bosporu) od 9.30 hodin.

13. 6. 2018

Městské kolo šachového turnaje - DDM Fontána 9.00 hod.

14. 6. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu

19. 6. 2018

Aventure golf -9.00 hod, IV. a V. tř

21. 6. 2018

Kuželky - 8,30 hod, V. třída.

25. 6. 2018

Plave celá škola - společná akce školy na bazénu BOSPOR Bohumín. Začínáme v 9.00 a končíme v 11.00 hodin.

26. 6. 2018

Návštěva psího útulku -  V. třída.

29. 6. 2018

Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 a výdej vysvědčení.

 

Přejeme dětem a rodičům sluníčkem prozářené prázdniny, krásnou dovolenou a po dovolené se na všechny budeme zase těšit v základní a mateřské škole.

 

Květen 2018

1. 5. 2018

Státní svátek

2. 5. 2018

Návštěva spádové školy - ZŠ ČSA, žáci IV. třídy.

Plavání pro žáky II. a III. třídy - poslední lekce.

Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů začíná pro žáky V. třídy na dopravním hřišti v Hobby parku v 8,45 hod

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

3. 5. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu

7. 5. 2018

Ředitelské volno.

8. 5. 2018

Státní svátek

11. 5. 2018

Městské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti v Hobby parku.

11. 5. 2018 v 15.30 hodin

Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče.

Pozvánku čťete - zde .

 

15. 5. 2018

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

23. 5. 2018

Dopravní hřiště - výuka pro žáky IV. třídy.

24. 5. 2018

Výlet žáků II. a III. třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol."

Žáci pojedou do Arboreta, které je součástí Slezského zemského muzea v Opavě. Dále navštíví zámek Kravaře a bunkry ze 2. světové války. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu.

Městské kolo soutěže ve Finanční garmotnosti. Zúčastní se družstvo žáků ze IV. a V. třídy. Pořádá ZŠ ČSA od 9.00 hod. 

30. - 31 . 5. 2018

Výlet žáků IV. a V. třídy v rámci projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol."

Žáci pojedou do Prahy, kde navštíví Technické muzeum, ZOO Praha a prohlédnou si také pamětihodnosti Prahy, Celý výlet, včetně oběda a ubytování, je hrazen z prostředků projektu. Odjíždíme od školy v 5.00 hod, z Prahy budeme vyjíždět  v 18.00 hodin.

 

Duben 2018

3. 4. 2018

Plavání pro žáky I.třídy -poslední lekce. Odjezd autobusu v 8.40 hod.

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2018 . Výuka je povinná a je zdarma. 

Další lekce plavání pro druháky a třeťáky bude 10., 17. a 24. dubna.

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

4. 4. 2018

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

5. 4. 2018

Bruslení - bruslit jedou žáci III., IV. a V. třídy. Cena je 38,- Kč.

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat 10. 4. 2018

Zápis do 1.třídy začíná ve škole na Bezručově ulici ve 12,00 hod  a končí v 17,00 hod. Pozvánku čtěte - zde .

Do 1. třídy na pracovišti ZŠ Bezručova 190 můžeme přijmout 30 dětí.

10. 4. 2018

Protidrogový vlak.

11. 4. 2018

Kuželky - 8,30 hod, V. třída.

13. 4. 2018

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

16. - 20. 4. 2018 Zelený týden

Průběžně se budou konat tyto akce:

- soutěž ve sběru starého papíru

- úklid okolí školy

- výuka zaměřená na ochranu životního prostředí

- podpora pejsků v psím útulku

17. 4.

Den Země - akce pro MŠ

18. 4  Den Země - akce pro I., II. a III. tř.
19. 4.
Exkurze do závodu recyklace odpadu - IV. třída
20. 4.

Exkurze do čističky odpadních vod - V. třída 

 

19. 4. 2018

Třídní schůzky - konzultace. Hodinu a formu si určí třídní učitel. 

20. 4. 2018

Dopravní hřiště - výua pro žáky III. třídy.

23. 4. 2018

Já padouch 3 - film pro žáky V. třídy, kno K3 Bohumín, 8.30 hod, 50,- Kč.

30. 4. 2018 Ředitelské volno.

30. 4. 2018 Pálení čarodějnic - plakát zde .

Tradiční akce  

Termín: pondělí  30.4. 2018 od 16.00 hodin

pořadatelé :  TJ SOKOL Záblatí ve spolupráci s SDH Záblatí, záblatskými školami a komisí pro městskou část Záblatí

PROGRAM:

1. Sraz v areálu MŠ Na Pískách v 15.45 hodin

2. Průvod od MŠ do areálu Sokolovny / přes ul. Bezručovou, Anenskou, Starou , Sokolskou/ v 16.00 hodin

3. Lidová zábava na hřišti Sokolovny

    -  zábava pro děti v čele s Terezkou Sochovou

    -  pálení Morény

    -  opékání párků 

    -  soutěže pro děti a mládež  

4. Předpokládané ukončení akce v cca 20. 00 

 

Březen 2018

1. 3. 2018

Plavání pro žáky I.třídy - budeme jezdit každý čtvrtek, poslední 5.lekce  skončí 15. 3. 2018. Cena dopravy a spoluúčasti činí 220,- Kč. Odjezd autobusu v 8.50 hod.

8. 3. je plavání z důvodu vysoké nemocnosti dětí zrušeno. 

Další lekce plavání pro prvňáky bude 15. března.

6. 3. 2018

Plavání pro žáky II. a III.třídy - budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2018 . Výuka je povinná a je zdarma.

Další lekce plavání pro druháky a třeťáky bude 20. a 27. března

Kroužek Keramiky - 13.00hod. Bude probíhat každé úterý.

7. 3. 2018

Zpěváček 2018 - městské kolo.

Šachy do škol - kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v rámci školní družiny. 

8. 3. 2018

Pěvecký sbor BEZRUČÍK ve 13.00 hod. Bude probíhat každý čtvrtek v sudém týdnu

13. 3. je plavání z důvodu vysoké nemocnosti dětí zrušeno.

15. 3. 2018

15. 3. je plavání z důvodu vysoké nemocnosti dětí zrušeno.

Bruslení - ZRUŠENO!

(bruslit jedou žáci III., IV. a V. třídy. Cena je 38,- Kč.)

19. 3. 2018

Pasování na čtenáře - žáci I. třídy budou v knihovně K3 Bohumín v 9.30 hodin pasováni na čtenáře.

Hrajeme si na školu - čtvrtek 22. 03. 2018

Hrajeme si na školu - tradiční akce pro předškoláky Základní školy Bezručova 190. Začátek je ve 15,00hod. Srdečně zveme! Pozvánku čtěte zde . 

29. 3. 2018

Velikonoční prázdniny.

30. 3. 2018

Velký pátek - ostatní svátek.

 

 


kontakty
25.4.2019 | Jídelníčky na příští týden najdete v sekcích STRAVOVÁNÍ - JÍDELNÍČKY
23.4.2019 Nové fotky (Sokolnická show) najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.
10.4.2019 Nové fotky (Puzzliáda) najdete v sekci FOTOGALERIE MŠ NA PÍSKÁCH.
8.4.2019 | Aktuální informace z ozdravného pobytu najdete v sekci ŠKOLA V PŘÍRODĚ
1.4.2019 Plány tříd na duben najdete v sekci MĚSÍČNÍ PLÁNY.
27.3.2019 | Činnost školy v dubnu 2019 najdete v sekcích AKCE a ŠD - Informace.
18.3.2019 Nové fotky (Beseda se slepcem) najdete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
zpravodaj
« Duben '19 »
Po Út St Čt So Ne
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
zpravodaj
kontakty
Základní škola a Mateřská škola
Bezručova 190
735 81 Bohumín
tel: 777 314 371,
fax: 596 013 171
email: zs-bezrucova@mubo.cz
anketa