Rozpočet a střednědobý výhled

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

  • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje nově pro příspěvkové organizace: povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet – plán výnosů a nákladů (§ 4 a § 5 + § 28 zákona č. 250/2000 Sb.) s účinností ke dni 1.1.2017

Rozpočty PO na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024

  • byl schválen radou města Bohumín dne 6. 12. 2021 usnesením č. 927/64
  • Rozpočet pro PO na rok 2022 – zde
  • SVR pro PO na rok 2023 – 2024 – zde

Návrh rozpočtu PO na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 – 2025

  • Návrh rozpočtu pro PO na rok 2023 – zde
  • Návrh SVR na rok 2024 – 2025 – zde.