Rozpočet a střednědobý výhled

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

  • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje nově pro příspěvkové organizace: povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet – plán výnosů a nákladů (§ 4 a § 5 + § 28 zákona č. 250/2000 Sb.) s účinností ke dni 1.1.2017

Rozpočty PO na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023

  • byl schválen radou města Bohumín dne 11.1.2021 usnesením č. 675/45
  • Rozpočet pro PO na rok 2021 – zde
  • SVR pro PO na rok 2022 – 2023 – zde

Návrh rozpočtu PO na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 – 2024

  • Návrh rozpočtu pro PO na rok 2022 – zde
  • Návrh SVR na rok 2023 – 2024 – zde.