Rozpočet a střednědobý výhled

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

  • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje nově pro příspěvkové organizace: povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet – plán výnosů a nákladů (§ 4 a § 5 + § 28 zákona č. 250/2000 Sb.) s účinností ke dni 1.1.2017

Rozpočty PO na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2020-2022

  • byl schválen radou města Bohumín dne 2.12.2019 usnesením č. 352/22
  • Rozpočet pro PO na rok 2020 – zde
  • SVR pro PO na rok 2021 – 2022 – zde