Činnost školní družiny

Drakiáda:

Každý rok na podzim probíhá  Drakiáda. Společně si pouštíme draky, které si děti přinesou z domova. Také si vyrábějí  draka Družináčka. Za příznivého  počasí jej chodí společně pouštět.

Sběr kaštanů a žaludů:

Tak jako každý rok se i letos zapojí děti naší školní družiny do sběru kaštanů a žaludů.

Kroužek zdravotní TV:

V kroužku ZvTv, který probíhá jednou týdně v tělocvičně, používají  děti relaxační míče, speciální kladky, karimatky a posilovací nářadí. Cviky jsou zaměřeny hlavně pro lehké posílení svalů,správné držení těla a při cvičení jógy i dýchání a koordinace těla. Děti si mohou zahrát také různé míčové hry nebo cvičí na nářadí. Kroužek je pod vedením paní vychovatelky,která absolvovala pro ZvTv školení a kursy a má pro tuto činnost osvědčení.

Ve školním roce 2019/2020 probíhá každé pondělí a od 6.45 hodin.

Den čarodějnic:

30. dubna  se koná slet čarodějnic. V odpoledních hodinách se utkají v nejrůznějších disciplinách – letu na koštěti, hodu koštětem do dálky apod. Mezi každým sportovním výkonem se posilňují sušenými mušími křídly, elixírem dlouhého života, sušenými hadími ocásky, preparovanými rybími očky. Všechny výkony čarodějnic jsou odměněny sladkostmi.

Výlet školní družiny:

Každoročně jezdíme na jednodenní výlet. Poznáváme zajímavosti nejen našeho kraje.

Zelená stezka:

Výborných výsledků dosahujeme v soutěži s ekologickou tématikou Zelená stezka. Nejprve proběhne školní kolo, kterého se zúčastní všechny děti ŠD. Nejlepší 3 z každé třídy pak postupují do kola městského, kde se nám daří umísťovat se na předních místech.

Školní rok 2019/2020

 • 17. 12. 2019 – Výstava betlémů na Slzskoostravském hradě – fotky zde .
 • 8. – 16. 10. 2019 – Pouštění draků a příprava na Halloween – fotky zde .
 • Projektový den ve škole ŠD (Šablony II). Beseda s myslivcem 19.9.2019 – fotky zde.
 • 5. 9. 2019 – Vycházka do skate parku – fotky zde.

Školní rok 2018/2019

 • 26. 6. 2019 – Rozloučení se školou – fotky zde .
 • 20. 6. 2019 – Výlet školní družiny s rodiči – Filipka – fotky zde , zde a zde
 • Sportovní odpoledne s rodiči – fotky zde
 • Projektový den mimo školu ŠD (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné 16.5.2019 – foto zde a zde
 • Vycházka – fotky zde .
 • Čarodějnice 30. 4. 2019 – fotky zde .
 • Den Země 2019 v ŠD – fotky zde .
 • Projektový den ve škole ŠD (Šablony II). Beseda se slepcem 18.3.2019 – foto zde .
 • Projektový den ve škole ŠD (Šablony II). Zavři oči a uvidíš 25.2.2019 – foto zde .
 • Projektový den ve škole ŠD (Šablony II). Zábavně sportovní odpoledne s rybářem 15.11.2018 – foto zde .
 • Tvoříme z dýní ve ŠD – fotky zde
 • Projektový den mimo školu ŠD (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné 11.10.2018 – foto zde
 • Zelená stezka 26.4.2018 – foto zde
 • Tvoříme z přírodnin 2.oddělení – foto zde
 • Sportování v ŠDzde .

Březen 2021

 • Přání a dárečky k MDŽ.
 • Březen – měsíc knihy – kniha, můj přítel.
 • Březen do přírody vlezem, malý zahrádkář – sejeme semínka, pokusy.
 • Při vycházkách budeme pozorovat probouzení jara v přírodě a návrat ptactva.
 • Dramatizace pohádky.
 • Záložka do knihy.

Únor 2021

Školní družina nebude v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 v provozu. 

Průběžně v měsíci únoru proběhnou tyto akce:

Kouzelné slovíčko ČISTOTA – hygiena, první pomoc

Zdravě jíme, sportujeme – kvíz Naše tělo

Sáňkujeme, jezdíme na bobech, stavíme ze sněhu – při vhodných sněhových podmínkách.

Krmíme ptáčky v zimě.

Pokračujeme ve sbírce plastových víček.

Leden 2020

Průběžně v měsíci lednu proběhnou tyto akce:

 • Sáňkujeme, jezdíme na bobech – při vhodných sněhových podmínkách.
 • Kalendář ročního období.
 • Ptáčci v zimě – „Ptačí strom“ – přezimování, výroba krmení, krmítka.
 • Pokračujeme ve sbírce plastových víček pro postižené děti.

29. 1. 2021 – školní družina není v provozu.

Prosinec 2020

Průběžně v měsíci prosinci proběhnou tyto akce:

Vánoční dílnička – výroba dekoračních předmětů na vánoce, výzdoba prostor ŠD

Kouzelný čas vánoc – advent, tradice.

Sbírka plastových víček pro postižené děti.

Listopad 2020

Školní družina uzavřena.

 

Říjen 2020

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Proběhne monitoring zájmu o umístění žáků  během podzimních prázdnin. Vzhledem k zájmu /nezájmu bude / nebude ŠD ve dnech 29. a 30. 10. 2020 v provozu.

Průběžně v měsíci říjnu proběhnou tyto akce:

Každé pondělí – Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

 • Výroba draků a Drakiáda
 •  Mezinárodní den zvířátek – povídání o domácích a volně žijících zvířátkách
 • Podzimní vyrábění – výrobky z brambor, ovoce, dýní, zvířátka z drobných dýní,
 • Výstavka plodů podzimu na chodbě družiny, výzdoba prostor družiny podzimními motivy

Sběr kaštanů a žaludů

Září 2020

Průběžně v měsíci září proběhnou tyto akce:

Seznámení se s prvňáčky a provozem a Řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních předpisů.

Jsme jedna rodina – školní družina.

Naše škola a její okolí – bezpečná cesta, vycházka.

Podrobná prohlídka školy.

Co nám nejvíce chutná – zásady správného stolování.

Každé pondělí – Kroužek ZVTV, 6,45 hod.

 

Červen 2020

 • svátek dětí v jiných zemích
 • povídání na téma bezpečnost o prázdninách
 • těšíme se na prázdniny, malování na beton
 • hry venku
 • úklid tříd, kompletizace her

 

Květen 2020

Školní družina je od 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

 

Duben 2020

Školní družina je od 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

Školné za měsíc duben bude převedeno na měsíc po znovuotevření školy.