Družina informace

2.1.2021 | Platby za ŠD – INFORMACE ZDE

Školní vzdělávací
pogram družiny

kde stažení zde

Řád
školní družiny

kde stažení zde

Úplata
školní družiny

kde stažení zde

Postup při
nevyzvednutí dítěte

kde stažení zde
 • Vzhledem k rekonstrukci je školní družina přemístěna do učeben školy. Pro příchod a odchod využívejte hlavního vchodu a volejte vždy na níže uvedené tel. č. 737 152 937

   

  Režim vyzvedávání dětí

  • Vzorový propouštěcí lístek ze ŠD ke stažení – zde .
  • Prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD dodržovali Řád školní družiny v bodě: 4.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – po ukončení vyučování do 13:00 hod. a dále od 15:00 do 16:00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13 -15 hodinou.
  • Žádáme rodiče, aby čekali na své děti před dveřmi do školní družiny (výjimečně ve vyhrazeném prostoru školy) a nevstupovali do dalších prostor školy. Chceme tímto zamezit pohybu cizích osob po škole a chránit tak bezpečí dětí a majetek školy.
 • Informace o platbě školného

  • Od 1.4.2018 se mění výše úplaty za vzdělávání ve školní družině na 150,- Kč měsíčně.
  • Doporučujeme zřídit si trvalý příkaz, platby posílejte na číslo účtu 19-1727851329/0800
   • ve výši 150,- Kč na měsíc
   • případně 600,- Kč na období září-prosinec
   • případně 900,- Kč na období leden-červen.
  • přecházíme na bezhotovostní platbu za školné ve školní družině. Jen ve výjímečných případech bude platba vybrána v hotovosti. Platby zašlete nejpozději do 25. v daném měsíci.
  • při zadání platby: do variabilního symbolu možné zadat prvních 6 čísel rodného čísla – v poznámce uvést jmédo dítěte
 • Provoz školní družiny Bezručova 190:

  • Ranní družina: 6,00 – 7,45 hod
  • Odpolední družina: 11,40 – 16,30 hod
 • Provoz školní družiny v Záblatí:

  • Ranní družina: 6,30 – 7,45 hod
  • Odpolední družina: 11,40 – 16,00 hod