Listopad

2. 11. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další setkání bude 9., 16., 23. a 30. listopadu.

5. 11. 2020

Saunováníhvězdičky a sluníčka, další saunování bude 12., 19. a 26. listopadu.

11. 11. 2020

Cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské. Další cvičení bude  25. listopadu.

12. 11. 2020

Vánoční fotografování dětí – od 7.00 hodin.

17. 11. 2020

Státní svátek.

24. 11. 2020

Divadlo Smíšek v MŠ zahraje pohádku „Strašáci“

 

Říjen

1. 10. 2020

Saunování – hvězdičky a sluníčka, další saunování bude 8., 16., 23. a 29. října.

Šachy do škol – další kroužek bude 8., 15. a 22. října.

5. 10. 2020

O Otesánkovi – divadlo ŠAMŠULA v MŠ.

Angličtina. Další lekce proběhne 12., 19. a 26. října.

6. 10. 2020

Plavání pro děti od 4 let věku. Od školy budeme odcházet v 9.55 hodin.

Od 9. 10. 2020 jsou plavání  a kroužky zrušeny.

7. 10. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další setkání bude 12., 19. a 26. října.

8. 10. 2020

Svět techniky Ostrava – vzdělávací program pro předškoláky. Odjíždíme v 8.30 hodin.

12. 10. 2020

Cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské. Další cvičení bude 14. a 26. října.

18. – 23. 10. 2020 – ZRUŠENO

Ozdravný pobyt SFŽP  „ZA TAJEMSTVÍM LESA I. – JAK ROSTE LES“. Hotel U Studánky, Horní Lomná.

28. 10. 2020

Státní svátek

30. 10. 2020

Halloween s dětmi v MŠ.

 

Září 2020

1. 9. 2020

1. září začínáme nový školní rok v mateřské škole – už se na Vaše děti i na Vás všichni těšíme.

Prosíme rodiče, aby v prostorách MŠ používali roušku.

Do MŠ přineste vše podepsané – papučky, pyžamo, převlečení do třídy i na školní zahradu. Dále toaletní potřeby (papírové kapesníčky).

8. 9. 2020

Přerušení provozu MŠ z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

15. 9. 2020

První lekce plavání pro děti od 4 let věku. Prosíme rodiče po nástupu do mateřské školy o závazné přihlášení dětí do kurzu u své paní učitelky. Od školy budeme odcházet v 9.45 hodin.

Další lekce plavání bude  22., a 29. 9. 2020.

15. 9. 2020

Třídní schůzka začíná v 15.15 hodin.

21. 9. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Uvítací lekce.

28. 9. 2020

Státní svátek

Květen

Od 25. do 27. 5. 2020

přijímáme přihlášky dětí z cizích škol k prázdninovému provozu. Na cizí školy se mohou rodiče našich dětí hlásit od stejného termínu. Nutné je zažádat si o kopii evidenčního listu v mateřské škole.

Od 25. 5. 2020 dojde ke znovuotevření mateřské školy 

škola bude v běžném časovém provozu od 6.00 do 16,00 hodin

Podmínky k nástupu do mateřské školy

Obecné podmínky

  1. Před nástupem do mateřské školy má zákonný zástupce povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – ZDE
  2. Zákonný zástupce je povinen seznámit se s dokumentem „Ochrana zdraví a provoz MŠ do konce školního roku 2019/2020“ – ZDE 

  Interní podmínky

  1. Při příchodu do MŠ a odchodu budou dětské šatny a prostory zpřístupněny maximálně 6 rodičům s dětmi, další rodič s dítětem smí do mateřské školy vstoupit v případě, že předchozí rodič prostory školy opustí. Je nutné počítat se zdržením  před nástupem do zaměstnání, v případě, že bude před mateřskou školou v  dvoumetrových rozestupech stát více rodičů.
  2. Po převlečení rodič dohlédne zejména u malých dětí na dezinfekci rukou v umývárně před vstupem dítěte do třídy
  3. Do mateřské školy nevstupuje nikdo s příznaky respiračních onemocnění. Děti s možnými příznaky Kovid 19 ( rýma , kašel, teplota, ztráta chuti..) budou izolovány, předány zpět rodičům a bude podáno hlášení na hygiienu. Z důvodu možné karantény celé školy věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i  zdravotnímu stavu svému.
  4. Rodiče zajistí do šatny na značku pro své dítě do igelitové tašky roušku, kterou budou děti nuceny použít v případě podezření na onemocnění někoho v MŠ. Běžně ji děti nebudou muset používat. Při cestě do školy je vhodné dítěti roušku nasazovat, aby v případě nutného použití bylo na roušku navyklé.
 
Vyplnili jste anketu  ke znovunastoupení Vašeho dítěte do mateřské školy. Z této ankety budeme vycházet při předběžném zajišťování stravy Vašich dětí v mateřské škole. Ve Vašem rozhodnutí ale mohlo dojít změně.
Proto Vás prosím:

k nástupu 25.5.2020 o obvyklé nahlášení požadavku k přihlášení stravy na telefonním čísle 731 130 731 s termínem 

do čtvrtka 21.5. 2020 do 12. hodiny.

Následný režim přihlašování po obnovení zásobování kuchyně bude do 12. hodiny den předem, jako v obvyklém provozu.

Informace k platbám ve škole

Poplatky za stravování byly pravidelným inkasem vyúčtovávány nepřetržitě během přerušení provozu, tudíž by mělo být vše v pořádku zaúčtováno.
Úplata za předškolní vzdělávání byla Vámi ve většině případů uhrazena v pravidelném režimu. Platbu na červen, prosím, proveďte také v řádném termínu. Přeplatky za duben a květen Vám budou vráceny  ve vyúčtování v závěru měsíce června. Dětem,které se v souvislosti s Covid 19 nebudou účastnit předškolního vzdělávání ani v měsíci červnu, bude vrácen přeplatek i za měsíc červen 2020.
Ve vyúčtování dojde také ke srážce úplaty u dětí, které se přihlásily k prázdninovému provozu v naší mateřské škole. Částka na prázdninový provoz činí pro období provozu od 13. do 24.7. 2020  175,- Kč.
 

Milí rodiče,

Zřizovatel MŠ, město Bohumín, zvažuje postupné otevírání mateřských škol v Bohumíně.

Prosím o sdělení, zda je pro Vás aktuální otevření naší mateřské školy. Vyberte prosím z možností, které v souvislosti s uvolňováním karantény v souvislosti s Kovid 19 je pro Vás nejvýstižnější.

Odpověď zašlete e-mailem na simova.dana@zsbezrucova.cz

Výsledky šetření budu prezentovat na setkání se zřizovatelem 13. 5. 2020.

 

1. Do mateřské školy nastoupí naše dítě neprodleně po otevření.

2. Do mateřské školy nastoupí naše dítě v měsíci červnu

3. V současné době budeme probírat ošetřovné, do školy nastoupíme v září

4. Ve společné domácnosti máme člověka, který může být ohrožen Kovid 19 a proto mateřskou školu budeme navštěvovat až po ukončení karantény.

5. Pobíráme  mateřskou dovolenou a do mateřské školy nastoupíme ihned, když nám to bude umožněno.

 

Děkuji za odpovědi, Šímová Dana

1. 5. 2020

Státní svátek

8. 5. 2020

Státní svátek

Od 4. května 2020 bude dohled nad  dětmi  pracujících rodičů ve věku od 3 do 10 let  zajištěn v MŠ Skřivánek , ul. Smetanova, naproti Městské knihovny. Tel. číslo  pro přihlašování dětí : 59 601 3071 (hlásit děti mezi  8 a 13 hodinou)

Česká televize pro předškolní vzdělávání:

ČT edu

Milí rodiče,

dovoluji si Vám v této složité době nabídnout možnost získání výukových programů pro předškolní vzdělávání. Návod na stažení, instalaci a pomoc najdete v textu BAREVNÉ KAMÍNKY níže. Pro následné velikonoční období doporučuji program Duben, který je aktuální k budoucím svátkům. Pokud program využijete, přeji Vám hodně poučení a zábavy. Zároveń Vám i Vašim dětem přeji krásné svátky s velikonočním zajíčkem v kruhu rodiny. Když nebude pomlázka, ať Vaše děti navštíví alespoň zajíček s velikonoční nadílkou

Buďte zdrávi, Šímová Dana

Barevné kamínky

Další zajímavé  odkazy:

 logosik_velikonoce_51.pdf

 odkazy_pro_logohratky_34.pdf

Škola je od 23. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

Duben 2020

Od 4. května 2020 bude dohled nad  dětmi  pracujících rodičů ve věku od 3 do 10 let  zajištěn v MŠ Skřivánek , ul. Smetanova, naproti Městské knihovny. Tel. číslo  pro přihlašování dětí : 59 601 3071 (hlásit děti mezi  8 a 13 hodinou)

Česká televize pro předškolní vzdělávání:

ČT edu

Milí rodiče,

dovoluji si Vám v této složité době nabídnout možnost získání výukových programů pro předškolní vzdělávání. Návod na stažení, instalaci a pomoc najdete v textu BAREVNÉ KAMÍNKY níže. Pro následné velikonoční období doporučuji program Duben, který je aktuální k budoucím svátkům. Pokud program využijete, přeji Vám hodně poučení a zábavy. Zároveń Vám i Vašim dětem přeji krásné svátky s velikonočním zajíčkem v kruhu rodiny. Když nebude pomlázka, ať Vaše děti navštíví alespoň zajíček s velikonoční nadílkou

Buďte zdrávi, Šímová Dana

Barevné kamínky

Další zajímavé  odkazy:

 logosik_velikonoce_51.pdf

 odkazy_pro_logohratky_34.pdf

Škola je od 23. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

 

Od 23.3.2020 jsou obě pracoviště MŠ  uzavřena do odvolání. Informace pro rodiče – ZDE.

16.3.2020 | V souvislosti s nízkým počtem dětí v mateřské škole (přihlášené 2 děti) bude v následujících dnech převeden provoz naší MŠ Na Pískách  na MŠ v Tovární ulici. Pro případné aktuální informace použijte telefonní číslo 776 314 381, případně 731 130 731.

13.3.2020 | Informace ORP Bohumín pro mateřské školy – ZDE.

Březen

2. 3. 2020

Angličtina. Další lekce proběhne 9., 16, 23. a 30. března.

3. 3. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další lekce proběhne 10., 17, 24. a 31. března.

4. 3. 2020

Divadlo Smíšek v MŠ – Jak chtěl skřítek Medník zastavit jaro.

Cvičení se zvířátky. Další lekce budou 11., 18. a 25. března.

5. 3. 2020

Saunováníhvězdičky a sluníčka, další saunování bude 12., 19. a 26. března.

6. 3. 2020

Bruslení. Další bruslení bude v pátek 13. , 20. a 27. března.

9. 3. 2020

Hrajte si a čtěte s námi – návštěva knihovny v Záblatí.

Vzhledem k uzavření základních škol do odvolání je akce zrušena.

Hrajeme si na školu – úterý 17. 03. 2020

Hrajeme si na školu – tradiční akce pro předškoláky Základní školy v Záblatí. Začátek je ve 15,30hod. Srdečně zveme!

Pozvánku čtěte zde.

Hrajeme si na školu – tradiční akce pro předškoláky Základní školy Bezručova 190. Začátek je ve 15,00hod. Srdečně zveme!

Pozvánku čtěte zde .

24. 3. 2020

Přerušení provozu – odstávka dodávky elektrické energie.

Únor

1. 2. 2020

Maškarní ples se koná v Sokolovně v Záblatí. Začínáme v 15.00 hodin.

Plakát – zde.

3. 2. 2020

Angličtina. Další lekce proběhne 10. a 24. února.

4. 2. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další setkání bude 11. a 25. února.

5. 2. 2020

Cvičení se zvířátky. Další lekce budou 12. a 26. února.

6. 2. 2020

Šachy do škol – další kroužek bude 13. a 27. února.

Saunováníhvězdičky a sluníčka, další saunování bude 13. a 27. února.

7. 2. 2020

Divadlo v MŠ – Klauni ve škole.

Bruslení. Další bruslení bude v pátek 14. a 28. února. Z točny odjíždíme v 8.50 hod.

17. – 23. února

Jarní prázdniny – zjišťujeme docházku.

24. – 28. 2. 2020

Usměvavé lyžování

Informace pro rodiče – najdete zde.

Odjezd autobusu ve 12:40 hod z točny v Záblatí. Návrat asi v 17:15 hod.

 

Leden

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2020 .

6. 1. 2020

Angličtina. Další lekce proběhne 13., 20. a 27. ledna.

7. 1. 2020

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další setkání bude 21. a 29. ledna.

8. 1. 2020

Cviční se zvířátky. Další lekce budou 15., 22. a 29. ledna.

9. 1. 2020

Šachy do škol – další kroužek bude 16., 23. a 30. ledna.

Saunováníhvězdičky a sluníčka, další saunování bude 16., 23. a 30. ledna.

13. – 17. 1. 2020

Milí rodiče

s definitivní platností se ruší lyžařský kurz od pondělí 13. ledna. Budeme čekat na příznivější podmínky k lyžování a přidělení  náhradního termínu. 

Usměvavé lyžování.

Informace pro rodiče – čtěte zde.

22. 1. 2020

Třídní schůzky – 15.15 hod.

24. 1. 2020

Bruslení. Další bruslení bude v pátek 31. ledna.

Divadlo Letadlo v MŠ – „Průzkumníci v lese“.

28. 1. 2020

Divadlo Marbo – „Zpívat nás baví“,  kino K3 Bohumín. Začátek v 8.30 hod. Pouze pro Hvězdičky.

1. 2. 2020

Maškarní ples se koná v Sokolovně v Záblatí. Začínáme v 15.00 hodin. Plakát – zde.

Prosinec

2. 12. 2019

Angličtina. Další lekce proběhne 9. a 16. prosince.

3. 12. 2019

Příprava na vstup do ZŠ metodou DOBRÉHO STARTU pro předškoláky. Další lekce proběhnou 11. a 17. prosince.

4. 12. 2019

Plavání. Další poslení lekce plavání proběhne 10. prosince v 10.00 hodin.

Cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské. Další cvičení bude 11. a 18. prosince.

5. 12. 2019

Divadlo Entetyky v MŠ.  „Nadílka s veverkou Terkou“  začíná ve 14.30 hod.

Saunováníhvězdičky a sluníčka, další saunování bude 12. a 19. prosince.

Šachy do škol – další kroužek bude 12. a 19. prosince.

9. 12.2019

Zdobení vánočního stromečku a dílnička s rodiči – Hvězdičky –  15.15 hod.

10. 12.2019

Zdobení vánočního stromečku a dílnička s rodiči – Sluníčka –  15.15 hod.

13. 12. 20019

Divadlo Šamšula v MŠ – O veliké řepě.

23. 12.  2019 – 3. 1. 2020

MŠ uzavřena – vánoční prázdniny

Začínají v sobotu 21.12.2019 a končí ve pátek 3.1.2020. Provoz MŠ začíná v pondělí 6.1.2020.

6. ledna budou mít děti automaticky přihlášenou stravu. O prázdninách nelze učinit změnu. Kdo nebude v MŠ, může si oběd vyzvednout.

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2020 .

 

Červen

3. 6. 2019

Angličtina.

4. 6. 2019

Honza a zakletá víla – divadelní představení v kině K3 Bohumín pro velké děti začíná v 10.00 hod. Cena představení je 55,- Kč.

Veselé hýbánky s paní učitelkou Terezkou –  úterý v sudém týdnu – další budou 18. června.

AHOJ ŠKOLKO! – slavnostní pasování předškoláků na školáky, společné odpoledne s rodiči, opékáním párků začíná na zahradě MŠ v 15.15. hodin.

Adaptační program – pro nově zapsané děti do MŠ. Další lekce programu proběhnou 11. června v 10.00 hod a 14. června v 10.00 hod.

6. 6. 2019

Šachy do škol – další kroužek bude 13. června.

11. 6. 2019

Adaptační program – pro nově zapsané děti do MŠ v 10.00 hod.

12. 6. 2019

Městské kolo šachového turnaje – DDM Fontána 9.00 hod.

Třídní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí (bez dětí!). Začátek v 15.00 hod. ÚČAST NUTNÁ!

14. 6. 2019

Adaptační program – pro nově zapsané děti do MŠ v 10.00 hod.

Přejeme dětem a rodičům sluníčkem prozářené prázdniny, krásnou dovolenou a po dovolené se na všechny budeme zase těšit v mateřské škole.