Oznámení rodičům

Od 25. do 27. 5. 2020

přijímáme přihlášky dětí z cizích škol k prázdninovému provozu. Na cizí školy se mohou rodiče našich dětí hlásit od stejného termínu. Nutné je zažádat si o kopii evidenčního listu v mateřské škole.

Telefonický kontakt: 776 314 381

Částka na prázdninový provoz činí pro období provozu od 13. do 24.7. 2020  175,- Kč.