ZDE ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

O přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bohumín Bezručova 190, příspěvková organizace – pracoviště MŠ Tovární – pro školní rok 2020/2021

Materiály ke stažení:

 • Přihláška ke stravování – ZDE
 • Výběr úplaty – bezhotovostní platba – ZDE
 • Zdravotní způsobilost – ZDE
 • Informovaný souhlas – ZDE
 • Dohoda o docházce MŠ Tovární – ZDE

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 se koná 4. – 7. 5. 2020 – informace zde.

 • Manuál „Jak přihlásit děti k předškolnímu vzdělávání“ – ZDE
 • Žádost o přijetí MŠ Tovární – ZDE
 • Čestné prohlášení o očkování – ZDE, dětský očkovací kalendář – ZDE .
 • Prohlášení rodičů MŠ Na Tovární – spis – ZDE .
 • Trvalý pobyt – ZDE
 • Opatření MŠMT- 156572020-1 – ZDE.
 • Do mateřské školy můžeme přijmout 15 dětí.
 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou součástí Prohlášení rodičů – spis.

Den otevřených dveří v MŠ – ZRUŠENO

Zápis do MŠ:
6. 5. 2021

Den otevřených dveří:
ZRUŠENO

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí – zde