Škola je zapojena do těchto projektů:

Škola je zapojena do projektu pokusného ověřování

„Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 3.“

školní rok 2019/2020

  • Výlet – Paměťové instituce_5_Slezské zemské muzeum Opava_5. 12. 2019 – fotky zde a zde .

  • Výlet – Paměťové instituce_4_Muzeum P. Bezruče Opava_14. 11. 2019 –fotky zde a Hukvaldy – fotky zde .

  • Výlet – Paměťové instituce_3_Bučovice, Macocha_30. 09. 2019 – fotky zde a z Macochy – fotky zde  .

  • Výlet – Paměťové instituce_2_Brno Anthropos _25. 09. 2019 – fotky  zde a ze Špilberku – zde

  • Výlet – Paměťové instituce_1_Bučovice, Macocha_24. 09. 2019 – fotky zde a z Macochy – zde.

 

Škola je zapojena do projektu pokusného ověřování

„Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2.“

školní rok 2018/2019

Výlet – Paměťové instituce_11_Kroměříž_21.06.2019 – fotky zde a ZŠ Záblatí – zde .

Výlet – Paměťové instituce_10_Brno_19.06.2019 – fotky zde

Výlet – Paměťové instituce_9_Ostravice_11.06.2019 – fotky zde a zde .

Výlet – Paměťové instituce_8_Praha_21.05.2019 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_7_Kroměříž_21.05.2019 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_6_Ostravice_15.05.2019 – fotky zde

Výlet – Paměťové instituce_5_Kroměříž_20.12.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_4_Olomouc_25.10.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_3_Olomouc_24.10.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_2_Olomouc_26.9.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_1_Strážnice_26.9.2018 – fotky zde a zde .

Škola je zapojena do projektu „NAŠE ŠKOLA 2“ .

Poskytovaeu logotel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

Personální podpora MŠ, ZŠ a ŠD
Osobnotně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, MŠ a ŠD

Termín realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projektový den mimo školu MŠ (Šablony II) dětí z MŠ Na Pískách do kozí farmě 17. 10. 2019 – fotky zde a zde .

Projektový den mimo školu ZŠ (Šablony II) žáků ze Záblatí do Karviné 9. 10. 2019 – fotky zde .

Projektový den mimo školu ŠD (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné 16.5.2019 – foto zde a zde

Projektový den mimo školu ZŠ (Šablony II) žáků ze Záblatí do Planetária 15. 5. 2019 – fotky zde .

Projektový den ve škole ZŠ (Šablony II). Sokolnická show 23. 4. 2019 – fotky zde .

Projektový den ve škole ŠD (Šablony II). Zábavně sportovní odpoledne s rybářem 15.11.218 – foto zde .

Projektový den ve škole MŠ (Šablony II) MŠ. Stromy 13. 11. 2018 – fotky zde .

Projektový den mimo školu ZŠ (Šablony II) žáků III. třídy v Chotěbuzi 18. 10. 2018 – fotky zde

Projektový den mimo školu ŠD (Šablony II). Výlet dětí školní družiny do střediska URSUS v Dolní Lomné 11.10.218 – foto zde

 

Mateřská škola Na Pískách je zapojena do projektu

„Do přírodních učeben, těšíme se každý den“

Poskytovatel dotace: nadace ČEZ, město Bohumín

Cíl projektu: prostřednictvím přírodních učeben, zřízených na školní zahradě, chceme přispět k rozvoji environmentální výchovy ve škole.

eu logo

Realizaci projektu podporuje nadáce ČEZ v grantovém řízení Podpora regionů pro rok 2018.

nadacecez.cz

květen 2018

Budujeme přírodní učebny – prezentace zde .

Škola je zapojena do projektu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.“

školní rok 2017/2018

Výlet – Paměťové instituce do škol_8_30. a 31. 5. 2018 – fotky zde , zde a zde .

Výlet – Paměťové instituce do škol_7_31. 5. 2018 – fotky zde a zde .

Výlet – Paměťové instituce_6_24.5.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_5_10.5.2018 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_4_5.12.2017 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_3_23.11.2017 – fotky zde .

Výlet – Paměťové instituce_2_14.11.2017 – fotky zde a zde

Výlet – Paměťové instituce_1_31.10.2017 – fotky zde .

Škola je zapojena do projektu „NAŠE ŠKOLA“ .

Poskytovaeu logotel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

Personální podpora MŠ a ZŠ
Osobnotně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Termín realizace: 1. 2. 2017 – 31. 8. 2018

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ č.j. MSMT-2157-24/2015-19. Vyhodnocení projektu – zde .

Projekt MOJE MĚSTO

Fotky z exkurzí  projekt „MOJE MĚSTO“ najdete v sekci FOTOGALERIE ZŠ.

Cíl projektu:

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje

  • nabídnout cílové skupině žáků inovativní vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi, institucemi veřejné správy, či firmami a dalšími aktéry v obcích;
  • těmito akcemi posílit sepětí školy s místním územím, zážitkovým učením zprostředkovat žákům prvního stupně elementární poznatky o fungování místní samosprávy a o systému řízení a rozvoje města

Projekt UČITELÉ ONLINE.

Více o projektu zde . Prezentace projektu – zde .

Projekt „Dedy Ludy dodů – aneb jak se dorozumět s dětmi“ – prezentace zde

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

1. Odstraňování komunikačních problémů u dětí, spojených především s foneticko – fonologickou stránkou řeči, nedostatečnou slovní zásobou v lexikálně sémantické rovině řeči, odstraňování dysgramatismů, či využití řeči v rovině pragmatické a také vytváření základů předčtenářské gramotnosti.

2. Pedagogickou osvětou u rodičů zkvalitnit vzdělávání dětí v oblasti rozvoje řeči, souvislého vyjadřování a vytváření základů předčtenářské gramotnosti. Přimět rodiče k aktivní účasti při vzdělávání dětí a zapojení do školních aktivit v mateřské škole.

3. Zajištění modernizace vybavení školy ICT technikou (interaktivní tabulí, výukovými programy k PC), novou literaturou v učitelské knihovně i obnovou vybavení dětské knihovny o knihy s dětskou poezií a s prózou s dětským hrdinou.

Výzva EU peníze školám zde .

Škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

3.ročníkČtení – Pracovní listy k Čítance III.roč. Nová škola. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  jeziskova.darina@zsbezrucova.cz

3.ročníkAnglický jazyk – Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde .Kontakt na autora: tyleckova.katerina@zsbezrucova.cz

2.a 3.ročník Prvouka – Pracovní listy, křížovky. Seznam najdete zde . Kontakt na autora:  stiburkova.