Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Dedy Ludy dodů – aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů – aneb jak se dorozumět s dětmiRozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl projektu:

  • Odstraňování komunikačních problémů u dětí, spojených především s foneticko – fonologickou stránkou řeči, nedostatečnou slovní zásobou v lexikálně sémantické rovině řeči, odstraňování dysgramatismů, či využití řeči v rovině pragmatické a také vytváření základů předčtenářské gramotnosti.
  • Pedagogickou osvětou u rodičů zkvalitnit vzdělávání dětí v oblasti rozvoje řeči, souvislého vyjadřování a vytváření základů předčtenářské gramotnosti. Přimět rodiče k aktivní účasti při vzdělávání dětí a zapojení do školních aktivit v mateřské škole.
  • Zajištění modernizace vybavení školy ICT technikou (interaktivní tabulí, výukovými programy k PC), novou literaturou v učitelské knihovně i obnovou vybavení dětské knihovny o knihy s dětskou poezií a s prózou s dětským hrdinou.

Prezentace