Stravovaní MŠ Na Pískách

Ceny stravného od 1.9.2020:

věková kategorie MŠ

 • celodenní docházka –  37,- Kč
 • odložená docházka 40,- Kč

věková kategorie ZŠ

 • věková kategorie 6 – 10 let – 26,- Kč
  věková kategorie 11 – 14 let – 28,- Kč

Výběr stravného

 • Výběr stravného se uskutečňuje bezhotovostně – inkasem.
 • Úhrada stravování se bude provádět výhradně bezhotovostním převodem a to souhlasem s inkasní platbou,
 • Inkasní příkaz vaší banky na účet číslo: 0101324311/0800 (VS: se NEVYPLŇUJE!!!).

 • Pokyny k inkasu – ZDE
 • Přehled plateb v jednotlivých měsících ve školním roce 2018/2019 –  zde
 • Směrnice k odběru stravy v Mateřské škole Na Pískách 70 od 1.9.2015-2 – zde

Jídelna na MŠ Na Pískách 70, Bohumín – Záblatí

 • jídelna slouží i škole ZŠ Záblatí Bezručova 170

Přihláška ke stravování

 • Je nutné písemně přihlásit Vaše děti ke stravování na příslušném formuláři a ten pak odevzdat ve škole.
 • Přihláška ke stravování ZDE

Inkaso

 • Limit pro odběr celodenní stravy 1.000,- Kč
 • O případném nedostatečném krytí na Vašem účtu nás banka upozorní emailem a vy budete telefonicky vyzváni k úhradě příslušné částky na účet 1727851329/0800 nejpozději do konce měsíce.
 • Obědy pro Vaše děti jsou dotovány státem. Dle vyhlášky č. 107 /2005 Sb. O školním stravování, §4, odst. 9, má dítě nárok na školní dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole (tento oběd si můžete ve školní jídelně vyzvednout). Tuto skutečnost Vám tímto připomínáme.

Odhlašování obědů

 • Nebude-li Vaše dítě přítomno jeden den ve škole do 9.00 hodin, bude Vám strava okamžitě odhlášena do konce měsíce!!!
 • Uzdraví-li se dítě dříve, je nutné telefonicky SMS zprávou dítě den předem do 12.00 hodin stravu v jídelně přihlásit na příslušném telefonním čísle 731 130 731.

Příklad:

 • Nemoc 15. až 23. 9. – 23. 9. v 11.05 hod SMS zpráva: „Přihlašuji Tondu Panenku od 24. 9. ke stravování“.
 • Totéž platí i v případě jednodenní absence !!! Lékařská prohlídka 29. 9. – dítě není ve škole -29. 9. Opět nutno poslat SMS zprávu do 12 hodin: „Přihlašuji Tondu Panenku od 30. 9. ke stravování“. Oběd je nutno přihlásit, jinak následné dny do konce měsíce stravu nedostane.

Vrácení peněz z odhlášených obědů – peníze za odhlášené obědy se budou vracet vždy za předminulý měsíc, např. při provedení inkasa za listopad, bude cena obědů snížena o cenu odhlášených obědů za září.

Obědy můžete nahlásit SMS
na tel. 731 130 731.

Jídelníček zde

Seznam potravinových alergenů