30. 11. 2020 – žáci III., IV. a V. třídy se vrací do školy.

Organizace provozu školy – ZŠ Bezručova 190 od 30. 11. 2020 – ZDE.

Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy.

18. 11. 2020 – žáci I. a II. třídy se vrací do školy.

Informace MŠMT k otevření – ZDE.

23. 10. 2020 – leták MŠMT – ZDE a doporučené odkazy – ZDE.

Informace o stravování v průběhu distančního vzdělávání pro ZŠ Bezručova 190 – ZDE .

Od 9. 10. 2020 jsou plavání a kroužky zrušeny.

Prosíme rodiče, aby v prostorách ZŠ a MŠ používali roušku.

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně

Fotogalerie