Vedení

Ředitelka školy:

Mgr. Barbora Sovová – sovova.barbora@zsbezrucova.cz

Zástupkyně ředitelky školy:

Bc. Dana Šímová – simova.dana@zsbezrucova.cz

Výchovná poradkyně:

Mgr. Lenka Stibůrková – stiburkova.lenka@zsbezrucova.cz

Ekonomka školy:

Lenka Škutová – skutova.lenka@zsbezrucova.cz

Asistentka ředitelky:

Sabina Czepiecová – czepiecova.sabina@zsbezrucova.cz

Vedoucí odloučených pracovišť:

  • Třída - ZŠ Bezručova 190
  • Třída_02 - ZŠ Bezručova 190
  • Tělocvična - ZŠ Bezručova 190