Listopad 2020

Od 14. 10. 2020  – distanční (domácí) výuka. Tato výuka je pro žáky povinná.

12. 11. 2020

Třídní schůzky – konzultace. Hodinu a formu si určí třídní učitel.

17. 11. 2020

Státní svátek

 

Říjen 2020

Od 14. 10. 2020  – distanční (domácí) výuka. Tato výuka je pro žáky povinná.

1. 10. 2020

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

5. 10. 2020

Zahajuje činnost kroužek Keramiky 1  – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

6. 10. 2020

Zahajuje činnost kroužek Keramiky 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

7. 10. 2020

Angličtina – kroužek bude probíhat vždy ve středu od 14.00  hodin.

Od 9. 10. 2020 jsou plavání  a kroužky zrušeny.

23. 10. 2020 – ZRUŠENO

Svět techniky Ostrava – BARVY, SVĚTLO, STÍN – pro žáky 5. ročníku. Od školy odjíždíme v 7.30 hod.

27. 10. 2020

HALLOWEENSKÝ DEN – ve škole nastane hemžení strašidel, strašidýlek, upírků a zombíků a jiné podobné havěti. Budeme dlabat dýně a večer si pořádně zastrašíme.

28. 10. 2020

Státní svátek

29. a 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

Září 2020

1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním hřišti.

Zveme všechny školáky na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021  v úterý 1.září v 8,00 hodin.

Srdečně zveme především prvňáčky a jejich rodiče.

Slavnostní zahájení bude trvat asi hodinu.

1.9.2020 je ŠKOLNÍ DRUŽINA v provozu od 6,00 do 14.00 hod. Není zajištěno stravování – svačinu s sebou.

Informace rodičům žáků 1.třídy

Obědy – informace najdete v sekci STRAVOVÁNÍ

Školní družina měsíčně 150,- Kč. Každý den jiná činnost.  Provoz družiny je od 6,00hod do 16,30hod.

1.9.2020 je školní družina v provozu od 6,00 do 14.00 hod. Není zajištěno stravování – svačinu s sebou.

8. 9. 2020

Nejsou zajištěny obědy pro žáky – MŠ Písky je bez elektřiny.

Členská schůze SRPŠ

10. 9. 2020

Prosíme rodiče, aby v prostorách ZŠ používali roušku.

Členská schůze SRPŠ – organizace a forma a bude upřesněna. Na programu je zpráva o hospodaření za školní rok 2019/2020, příprava rozpočtu na rok 2020/2021. Dále se budou projednávat organizační záležitosti a spolupráce rodičů se školou.

Poté proběhnou třídní schůzky.

21. 9. 2020

Knihovnická lekce.

28. 9. 2020

Státní svátek.

Květen 2020

Milí rodiče,

Od 25. 5. 2020 dojde ke znovuotevření základní školy za těchto podmínek:

škola bude v provozu od 8.00 do 16.00 hod.

Výuka bude i nadále zajišťována distančně – to je na dálku.

Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15, složení skupin bude neměnné. Kritériem pro rozdělení bude délka pobytu a to:

  1. ZŠ Záblatí – od 8.00 do 14.00 hod
  2. ZŠ Záblatí – od 8.00 do 16.00 hod

Odpolední hlídání dětí bude zajištěno pro žáky 1., 2. a 3. ročníku, kteří jsou řádně přihlášeni do školní družiny.

Obědy budou zajištěny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každý žák bude mít igelitovou tašku s přezůvkami. Přístup do šaten nebude možný.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Před nástupem do školy má zákonný zástupce povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení

Odkaz je uveden níže.

Zákonný zástupce je povinen seznámit se s dokumentem „Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020“

Odkaz je uveden níže.

Ošetřovné – zákonný zástupce ztratí nárok na ošetřovné, pokud pošle své dítě do školy.

Sdělte, prosím závazně, do 18. 5. 2020 do 10.00 hod svým třídním učitelům, zda pošlete své dítě na období 25. 5. – 30. 6. 2020 do školy a v jakém časovém rozsahu.

V případě, že nebudete třídního učitele kontaktovat, nebude Vaše dítě zařazeno do skupiny a nemůže do školy nastoupit.

Děkuji

PaedDr. Darina Ježíšková, ředitelka školy

ODKAZY:

Čestné prohlášení – ZDE .

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce škol. roku 2019/2020 – ZDE .

Škola je od 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

1. 5. 2020

Státní svátek

8. 5. 2020

Státní svátek

Duben 2020

 

Škola je od 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání

Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19

Březen 2020

2. 3. 2020

Kroužek Keramiky 1 – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

3. 3. 2020

Plavání pro žáky 2. a 3. ročníku – budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2020 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí předběžně 300,-Kč.

Autobus jede od školy v 8.40 hod.

Fotografování dětí ve vodě a pod vodou – dle zájmu.

Kroužek Keramiky 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

4. 3. 2020

Plavání pro žáky 2. a 3. ročníku –  náhradní lekce.

Zpěváček 2020 – městské kolo soutěže ve zpěvu.

Kroužek Angličtiny – 14.00 hod. Bude probíhat každou středu.

5. 3. 2020

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

10. 3. 2020

Ředitelské volno.

Od 11. 3. 2020 do odvolání je základní škola uzavřena.

Níže uvedené akce jsou do odvolání zrušeny.

11. 3. 2020

Veselé zoubky I. třída.

Hrajeme si na školu – úterý 17. 03. 2020

Hrajeme si na školu – tradiční akce pro předškoláky Základní školy v Záblatí. Začátek je ve 15,30hod. Srdečně zveme!

Pozvánku čtěte zde.

20. 3. 2020

Matematický Klokan a Cvrček.

30. 3. 2020

Knihovnická lekce.

Únor 2020

3. 2. 2020

ZRUŠENO (3. 2.)- pro vysokou nemocnost

Plavání – poslední lekce pro žáky 1. ročníku. Cena dopravy a spoluúčasti činí 220,-Kč.

Autobus jede z točny v 8.40 hod.

Kroužek Keramiky 1 – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

4. 2. 2020

ZRUŠENO (4. 2. a 11. 2.)- pro vysokou nemocnost

Plavání pro žáky 2. a 3. ročníku – budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2020 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí předběžně 300,-Kč.

Autobus jede z točny v 8.35 hod.

Kroužek Keramiky 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

5. 2. 2020

Kroužek Angličtiny – 14.00 hod. Bude probíhat každou středu.

6. 2. 2020

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

17. 2. – 23. 2. 2020

Jarní prázdniny.

24. 2. 2020

Knihovnická lekce.

24. – 28. 2. 2020

Usměvavé lyžování

Informace pro rodiče – najdete zde.

Odjezd autobusu ve 7:40 hod z točny v Záblatí. Návrat asi v 12:10 hod.

25. 2. 2020

Plavání – poslední lekce pro žáky 1. ročníku.

28. 2. 2020

Projektový den mimo školu, Šablony II. Návštěva Muzea Těšínska, výstavní síň Musaion Havřov.

Leden 2020

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2020 .

6. 1. 2020

Plavání pro žáky 1. ročníku  – budeme jezdit každé pondělí, 5. lekcí. Cena dopravy a spoluúčasti činí 220,-Kč.

Autobus jede z točny v 8.40 hod.

Kroužek Keramiky 1 – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

7. 1. 2020

Plavání pro žáky 2. a 3. ročníku – budeme jezdit každé úterý, poslední 15.lekce by měla skončit v dubnu 2020 . Výuka je povinná a je zdarma. Cena dopravy činí předběžně 300,-Kč.

Autobus jede z točny v 8.35 hod.

Kroužek Keramiky 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

8. 1. 2020

Kroužek Angličtiny – 14.00 hod. Bude probíhat každou středu.

9. 1. 2020

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

13. – 17. 1. 2020

Milí rodiče

s definitivní platností se ruší lyžařský kurz od pondělí 13. ledna. Budeme čekat na příznivější podmínky k lyžování a přidělení  náhradního termínu. 

Usměvavé lyžování

Informace pro rodiče – čtěte zde.

22. 1. 2020

Plavání pro žáky 1. ročníku – náhradní lekce za 13. 1. 2020.

23. 1. 2020

Třídní schůzky.

27. 1. 2020

Knihovnická lekce.

30. 1. 2020

Bruslení.

Pololetní vysvědčení.

31. 1. 2020

Pololetní prázdniny.

Prosinec 2019

2. 12. 2019

Kroužek Keramiky 1 – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

3. 12. 2019

Kroužek Keramiky 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

4. 12. 2019

Kroužek Angličtiny – 14.00 hod. Bude probíhat každou středu.

5. 12. 2019

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

6. 12. 2019

Mikuláš ve škole.

11. 12. 2019

Slezskoostravský hrad – betlémy – výlet žáků  1. a 3. ročníku.

16. 12. 2019

Knihovnická lekce.

18. 12. 2019

Den otevřených dveří – Gymnázium Bohumín.

19. 12. 2019

VÁNOČNÍ JARMAK a BESÍDKA – začínáme v 15.00 hodin.

20. 12. 2019

Kouzelné vánoční dopoledne.

23. 12.  2019 – 3. 1. 2020

vánoční prázdniny

Začínají v sobotu 21.12.2019 a končí ve pátek 3.1.2020. Vyučování začíná v pondělí 6.1.2020.

6. ledna budou mít děti automaticky přihlášenou stravu. O prázdninách nelze učinit změnu. Kdo nebude v ZŠ, může si oběd vyzvednout.

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2020 .

Výlety:

11. 6. ZŠ Záblatí IRONCLAND – muzeum vojenské techniky
16. 6. ZŠ Záblatí Výlet s rodiči vlakem
21. 6. ZŠ Záblatí  Kroměříž

 

Informace o  ceně výletů, odjezdu a příjezdu podávají třídní učitelé, vychovatelky písemnou formou na vědomí rodičům.

3. 6. 2019

Kroužek Keramika 1 – 13.30 hod. Bude probíhat každé pondělí.

4. 6. 2019

Honza a zakletá víla – divadelní představení v kině K3 Bohumín začíná v 10.00 hod. Cena představení je 55,- Kč.

Kroužek Keramika 2 – 13.30 hod. Bude probíhat každé úterý.

5. 6. 2019

Angličtina – kroužek bude probíhat každou středu ve 14.00 hod.

6. 6. 2019

Šachy do škol – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v rámci školní družiny.

13. 6. 2019

Městské kolo šachového turnaje – DDM Fontána 9.00 hod.

14. 6. 2019

Dopravní hřiště – výuka pro žáky.

17. 6. 2019

Knihovnická lekce.

21. 6. 2019

Výlet žáků 4. a 5. ročníku v rámci projektu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2.“

Žáci pojedou do Kroměříže, kde navštíví Zámek, prohlédnou si také Květnou zahradu. Celý výlet, včetně oběda, je hrazen z prostředků projektu. Odjíždíme v 7.00 hod autobusem od školy, předpokládaný návrat je v 19.30 hodin.

26. 6. 2019

Táborák, opékání párků.

28. 6. 2019

Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 a výdej vysvědčení.

V průběhu měsíce června proběhnou ve školní družině tyto akce:

– 3. 6. – soutěže v netradičních disciplínách ke Dni dětí

– Pohybové aktivity na hřišti, vycházky do okolí

– Zpíváme si pro radost – písničky na prázdniny

– Vv práce s letní tématikou, povídání na téma bezpečnost o prázdninách

–  úklid třídy a kompletizace her, rozloučení se školním rokem a dětmi

Přejeme dětem a rodičům sluníčkem prozářené prázdniny, krásnou dovolenou a po dovolené se na všechny budeme zase těšit v základní a mateřské škole.