Škola v přírodě

Horní Bečva – Hotel Cherry / 4. 4. – 8. 4. 2022

Škola v přírodě pod názvem „Les všemi smysly“ se koná v rámci 6. výzvy „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR č. 1190600017  ze dne 09. 04. 2020 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR.

Informace a fotky z ozdravného pobytu dětí budou vkládány každý den na webové stránky školy.

Fotky 1. den – ZDE a ZDE

Pozorujeme okolí, sběr a poznávání rostlin – skupinová práce.

 

Fotky 2. den – ZDE a ZDE

Ráno vycházka do okolí, poslouchali jsme hlasy ptáků a pozorovali jejich hnízda, následně jsme určovali rostliny podle klíče. Vypracovali jsme pracovní list a nakreslili další obrázek do deníku. Odpoledne vycházka do lesa ke krmelci a pozorování stop zvířat ve sněhu. Zahráli jsme si hru – Poznej, kdo jsem. 
Večer byla práce ve skupinkách – soutěž Poznej hlas.

Fotky 3. den – ZDE a ZDE 

Vycházka a sběr přírodnin. Zkoumáme přírodu hmatem a čichem. Táborák.

 
 

 

Fotky 4. den – ZDE a ZDE

Vycházka do nedalekého lomu, pozorujeme život pod kameny, tvoříme z přírodnin. Hledání pokladu – plníme sportovní a přírodovědné úkoly.

Předpokládaný návrat z ozdravného pobytu je plánován přibližně na 15:30 hod.