Škola v přírodě

Horní Bečva – Hotel Cherry / 4. 4. – 8. 4. 2022

Škola v přírodě pod názvem „Les všemi smysly“ se koná v rámci 6. výzvy „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR č. 1190600017  ze dne 09. 04. 2020 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR.

Informace a fotky z ozdravného pobytu dětí budou vkládány každý den na webové stránky školy.