Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

O nás

Přejeme hodně zdraví , spokojenosti a úspěchů v roce 2020 .

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových  třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je  od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně  a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně

Kalendář

 • Vánoční posezení - třída Sluníčko, MŠ Tovární

  12. 12. 2019  15:00 - 16:00

  Více podrobností

 • Čertí brko - film, III. tř. ZŠ Bezručova 190, MŠ Tovární

  13. 12. 2019  9:30 - 10:30

  Více podrobností

 • Divadlo v MŠ - MŠ Na Pískách

  13. 12. 2019  10:00 - 11:00

  Více podrobností

 • Slezskoostravský hrad - výstava betlémů, ŠD Bezručova 190

  17. 12. 2019  12:30 - 13:30

  Více podrobností

 • Den otevřených dveří - Gymnázium Bohumín, žáci 5. roč. obě ZŠ

  18. 12. 2019  8:00 - 9:00

  Více podrobností

 • Návštěva SPC Ostrava - V. tř., ZŠ Bezručova 190

  19. 12. 2019  8:00 - 9:00

  Více podrobností

 • Vánoční jarmark a besídka - ZŠ Záblatí

  19. 12. 2019  15:00 - 16:00

  Více podrobností

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách