Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

Dne 2. 6. 2022 proběhly na naší škole společné besedy pro čtvrťáky a páťáky ze ZŠ Bezručova a ZŠ Záblatí na téma „Bezpečně na internetu“. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZŠ Bezručova a ZŠ Záblatí

Změna provozu družiny ZŠ Záblatí od září 2022 – čtěte zde

Nabídka výuky ZUŠ ve škole (ZŠ Bezručova 190) – informace zde, leták zde

Důležité!!! Od 1. 6. 2022 dojde ke zvýšení cen stravného – informace čtěte zde

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bohumín Bezručova 190, příspěvková organizace

Odkaz na leták linky bezpečí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině – ZDE

Letní příměstský tábor s Veselou vědou na ZŠ Bezručova 190 – informace zde

Informace pro zákonné zástupce žáků 5. ročníku – ZDE

Informace ke karanténě a nároku na dotovanou stravu – ZDE

 

 

O nás

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně.

Kalendář

Nic z 5. 7. 2022 na 5. 8. 2022.

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách