Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

4. dubna proběhne ve škole Bezručova 190 velikonoční tvoření – více zde

INFORMACE k prázdninovému provozu bohumínských mateřských škol

Důležité!!! Od 1. 4. 2023 dojde ke zvýšení cen stravného – Bezručova 190, ZŠ Záblatí, MŠ Na Pískách a Tovární

Informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2023/2024 najdete v sekci zápis do 1. třídy

Změna provozu družiny ZŠ Záblatí od září 2022 – čtěte zde

Odkaz na leták linky bezpečí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině – ZDE

 

O nás

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Na podzim roku 2021 byla díky dotace z IROPu a zřizovateli školy vybudována nová multifunkční učebna s bezbariérovým přístupem, která disponuje nejmodernější IT technikou, výukovými programy, 3D pomůckami a modely, sloužícími žákům pro zatraktivnění výuky. Ve škole jsou k dispozici pro výuku tablety, notebooky, robotické hračky, rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety. Ve všech učebnách

je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je od 1. 9. 2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs. armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně.

Kalendář

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách