Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

O nás

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových  třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je  od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně  a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně

Kalendář

 • Velké dobrodružství čtyřlístku - film, I. tř. ZŠ Bezručova 190

  21. 1. 2020  8:30 - 9:30

  Více podrobností

 • Plavání II. a III. tříd - obě ZŠ

  21. 1. 2020  9:00 - 10:00

  Více podrobností

 • 3. Pedagogická rada - ZŠ, MŠ

  21. 1. 2020  14:00 - 15:00

  Více podrobností

 • Divadlo v MŠ - "Průzkumníci v lese" - MŠ Písky

  24. 1. 2020  10:00 - 11:00

  Více podrobností

 • Zpívat nás baví - představení v kině K3, MŠ Písky, Hvězdičky

  28. 1. 2020  8:30 - 9:30

  Více podrobností

 • Plavání II. a III. tříd - obě ZŠ

  28. 1. 2020  9:00 - 10:00

  Více podrobností

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách