Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

Škola obdržela k testování

Singcelean testy

ZDE – odkaz na instruktážní video a více informací

Od 12. 4. 2021 dojde

k obnovení prezenčního vzdělávání u předškolních dětí a žáků 1. stupně ZŠ.

Více najdete na stránkách jednotlivých součástí školy – v sekcích Akce – Duben.

Od pondělí 1. 3. 2021 dojde k uzavření všech škol a mateřských škol. Z domova se budou učit prvňáci i druháci, kteří dosud mohli chodit do školy.

Informace k provozu do 11. 4. 2021 – ZDE

Informace k provozu do 28. 3. 2021 – ZDE

Informace MŠMT k provozu a ošetřovnému – ZDE.

V provozu škol se od 15. února nic nemění – ZDE.

Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění – ZDE.

Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES – ZDE.

Informace o prodloužení distanční výuky do 22.1.2021 – ZDE .

Školy budou od 4. ledna fungovat v režimu PES 5 – ZDE.

Distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ.

  • Od 4. 1. 2021 mají všichni žáci III., IV. a V. třídy odhlášené obědy. V případě, že chcete oběd odebírat – hlaste v pondělí 4.1.2021 SMS zprávou.
  • Platby za ŠD INFORMACE ZDE

Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy.

Ošetřovné – informace z 21.10.2020 – ZDE a ze 16.10.2020 – ZDE

Informace o stravování v průběhu distančního vzdělávání pro ZŠ Bezručova 190 – ZDE a pro ZŠ Záblatí – ZDE .

Od 9. 10. 2020 jsou plavání a kroužky zrušeny.

O nás

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně

Kalendář

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání, bez dětí, viz záložka INFORMACE - ZÁPIS - obě MŠ

    6. 5. 2021  9:00 - 14:30

    Více podrobností

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách