Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190

Klidná škola do neklidné doby.

Novinky

Třídní schůzky a konzultace v lednu 2022 – informace ZDE

Informace pro zákonné zástupce žáků 5. ročníku – ZDE

Informace pro rodiče: Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 – leták ZDE

Informace k testování od 3. 1. 2022 – ZDE

Aktuální protiepidemiologická opatření – ZDE, letáček – ZDE

Informace ke karanténě a nároku na dotovanou stravu – ZDE

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR – ZDE

 

Vážení rodiče, naskytla se možnost pořádat kroužek anglického jazyka přímo v prostorách naší školy. Tento kroužek je ve spolupráci s DDM Fontána Bohumín. Nabízíme termíny: po, st, pá od 15:00 do 16:00 hodin. Podle převažujícího zájmu bude vybrán jeden termín. Zahájení je plánováno na listopad 2021. Bližší informace v příloze.

Možnost využití léčebných pobytů žáků naší školy v Metylovicích – podrobnosti ZDE

 

O nás

Naše škola je školské zařízení, které vzniklo sloučením dvou škol stejného typu a navazuje na dlouholeté tradice, které tyto školy mají. Sloučením vznikla škola pro žáky 1.stupně ZŠ, kteří navštěvují 2 budovy. Při rozmisťování dětí respektujeme zájem rodičů a dostupnost zařízení. Naše škola nabízí vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola – dílna lidskosti.

Motto školy: Klidná škola do neklidné doby.

Škola má dlouholeté zkušenosti se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Stranou však nezaostává i péče o talentované žáky.

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Ve škole je rozsáhlá žákovská knihovna a kabinety, vybavené moderními vyučovacími pomůckami. Ve všech kmenových třídách je instalováno připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží rozlehlá zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny. Stravování žáků je od 1.9.2015 pro ZŠ Bezručova 190 dováženo ze školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs.armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 dováženo ze školní kuchyně Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně.

Kalendář

  • Plavecký výcvik 1. r. - ZŠ Záblatí

    1. 2. 2022  10:45 - 11:30

    Více podrobností

  • Plavecký výcvik I. tř. - ZŠ Bezručova 190

    1. 2. 2022  10:45 - 11:30

    Více podrobností

Fotogalerie

Základní škola Bezručova

Základní škola Záblatí

Mateřská škola Tovární

Mateřská škola Na Pískách