Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace

Vyzvedávání dětí

Vzorový propouštěcí lístek ze ŠD ke stažení

Žádáme rodiče, aby čekali na své děti před dveřmi do školní družiny (výjimečně ve vyhrazeném prostoru školy) a nevstupovali do dalších prostor školy. Chceme tímto zamezit pohybu cizích osob po škole a chránit tak bezpečí dětí a majetek školy.

Informace o platbě školného

Výše úplaty za vzdělávání ve školní družině činí 150,- Kč měsíčně.

Doporučujeme zřídit si trvalý příkaz, platby posílejte na číslo účtu 19-1727851329/0800

  • ve výši 150,- Kč na měsíc
  • případně 600,- Kč na období září-prosinec
  • případně 900,- Kč na období leden-červen.

Přecházíme na bezhotovostní platbu za školné ve školní družině. Jen ve výjímečných případech bude platba vybrána v hotovosti. Platby zašlete nejpozději do 25. v daném měsíci.

Při zadání platby: do variabilního symbolu možné zadat prvních 6 čísel rodného čísla – v poznámce uvést jméno dítěte.

Provoz školní družiny Bezručova 190

Ranní družina: 6:00 – 7:50 hod

Odpolední družina: 11:40 – 16:30 hod

Provoz školní družiny v Záblatí

Ranní družina: 6:15 – 7:50 hod

Odpolední družina: 11:40 – 16:15 hod