Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Jsme malá škola pro žáky pouze 1. stupně ZŠ. Škola má 2 budovy. ZŠ Bezručova 190, kde jsou žáci rozděleni běžně do jednotlivých tříd podle ročníku. ZŠ Bezručova 170 (ZŠ Záblatí) je málotřídní. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola – dílna lidskosti".

Moto školy: "Klidná škola do neklidné doby"

Škola je v provozu od roku 1908. V roce 1990 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla přistavěna moderní tělocvična a několik učeben. Ve škole jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny – jazyková a počítačová, cvičná kuchyňka, učebna výtvarných a pracovních činností s keramickou dílnou. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Na podzim roku 2021 byla díky dotaci z IROPu a zřizovateli školy vybudována nově vybavená multifunkční učebna s bezbariérovým přístupem. Přestože jsme malá škola, disponujeme nejmodernější IT technikou, výukovými programy, 3D pomůckami a modely, sloužícími žákům pro zatraktivnění výuky. Ve škole jsou k dispozici pro výuku tablety, notebooky, robotické hračky, virtuální realita, rozsáhlá žákovská knihovna. Ve všech učebnách je instalováno wifi připojení na internet. Ke sportování i oddychu žáků slouží 2 tělocvičny, u každé budovy je zahrada s několika učebními hnízdy a malým sportovištěm. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici moderně vybavené herny.

Ke škole patří dvě mateřské školy - Mateřská škola na ulici Tovární a Mateřská školy Na Pískách. Obě mateřské školy disponují rovněž moderně vybavenými třídami a zahradami s herními prvky. 

Stravování žáků je od 1. 9. 2015 pro ZŠ Bezručova 190 zajišťováno školní kuchyní Základní školy a Mateřské školy na ulici Čs. armády v Bohumíně a pro ZŠ Bezručova 170, MŠ Na Pískách 70 a MŠ Tovární 427 zajišťováno školní kuchyní Masarykovy školy na ulici Seifertova v Bohumíně.

FOTO0010.jpg IMG_20240223_073816 (1).jpg IMG_20240223_073226 (1).jpg