Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ZŠ Bezručova 190 > Stravování

Stravování

Výběr stravného

 • Výběr stravného se uskutečňuje bezhotovostně – inkasem.
 • Úhrada stravování se bude provádět výhradně bezhotovostním převodem a to souhlasem s inkasní platbou.
 • Inkasní příkaz vaší banky na účet číslo: 0101324311/0800 (VS se nevyplňuje).

Pokyny k inkasu

Inkaso

 • O případném nedostatečném krytí na Vašem účtu nás banka upozorní emailem a Vy budete telefonicky vyzváni k úhradě příslušné částky na účet 1727851329/0800 nejpozději do konce měsíce.
 • Obědy pro Vaše děti jsou dotovány státem. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, §4, odst. 9, má dítě nárok na školní dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole (tento oběd si můžete ve školní jídelně vyzvednout). 

Ceny stravného

Kategorie pro základní školu

 • I. kategorie (děti 7 – 10 let) cena 33,00 Kč
 • II. kategorie (děti 11 – 14 let) cena 35,00 Kč

Cena doplatku režijních nákladů je pro všechny kategorie jednotná ve výši 53,- Kč.

Přihláška ke stravování

 • Je nutné  písemně přihlásit Vaše děti ke stravování na příslušném formuláři a ten pak odevzdat ve škole.

Přihláška ke stravování

Odhlašování (přihlašování) stravy

 • Nebude-li Vaše dítě přítomno jeden den ve škole do 9.00 hodin, bude Vám strava okamžitě odhlášena do konce měsíce!
 • Uzdraví-li se dítě dříve, je nutné telefonicky SMS zprávou dítě den předem do 12:00 hodin stravu v jídelně přihlásit na příslušném telefonním čísle +420 776 314 385.

Příklad:

 • Nemoc 15. až 23. 9. – 23. 9. v 11.05 hod SMS zpráva: „Přihlašuji Tondu Panenku od 24. 9. ke stravování“.
 • Totéž platí i v případě jednodenní absence !!! Lékařská prohlídka, jednodenní nevolnost, rodinné důvody. Opět nutno poslat SMS zprávu tentýž den do 12 hodin: „Přihlašuji Tondu Panenku od 30. 9. ke stravování“. Oběd je nutno přihlásit, jinak následné dny do konce měsíce stravu nedostane.

Vrácení peněz z odhlášených obědů – peníze za odhlášené obědy se budou vracet vždy za předminulý měsíc, např. při provedení inkasa za listopad, bude cena obědů snížena o cenu odhlášených obědů za září.

Řády

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Provozní řád školní jídelny