Školní družina v Záblatí

 • Družina

  Práce ve školní družině rozvíjí zájmovou činnost žáků a proto je různorodá. Mladší školní věk je také obdobím utváření přátelství, hledáním místa v kolektivu. Proto pobyt ve školní družině je pro dítě mimořádně důležitý.

 • Provoz školní družiny v Záblatí:

  • Ranní družina: 6,30 – 7,45 hod
  • Odpolední družina: 11,40 – 16,00 hod
 • Zaměření školní družiny:

  • Činnost ve ŠD: sportovní,hudebně pohybová, výtvarná, pracovní, zdravotní, přírodovědná, vaření.
  • Činnost ve ŠD  se střídá a navazuje na výuku  a akce školy.
  • Každé pondělí odpoledne – čtení v knihovně.

V průběhu měsíce září proběhnou ve školní družině tyto akce:

– Seznamovací hry a pohybové aktivity na hřišti, vycházky do okolí

– Rozhovory a skupinová práce na téma „Bezpečně do školy“

– tematická kresba – vzpomínky na prázdniny, škola, kamarádi

–  každé pondělí – návštěva knihovny

Říjen 2019

Listopad 2019

Prosinec 2019

Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Duben 2020

Květen 2020

Červen 2020