Školní družina v Záblatí

 • Družina

  Práce ve školní družině rozvíjí zájmovou činnost žáků a proto je různorodá. Mladší školní věk je také obdobím utváření přátelství, hledáním místa v kolektivu. Proto pobyt ve školní družině je pro dítě mimořádně důležitý.

 • Provoz školní družiny v Záblatí:

  • Ranní družina: 6,30 – 7,45 hod
  • Odpolední družina: 11,40 – 16,00 hod
 • Zaměření školní družiny:

  • Činnost ve ŠD: sportovní,hudebně pohybová, výtvarná, pracovní, zdravotní, přírodovědná, vaření.
  • Činnost ve ŠD  se střídá a navazuje na výuku  a akce školy.
  • Každé pondělí odpoledne – čtení v knihovně.

Listopad 2019

6. 11. 2019 | STÁVKA

 • Příroda kolem nás- stromy, listohrátky, vědomostní kvízy
 • vycházka do okolí
 • úklid okolí školy, hřiště
 • výzdoba tělocvičny, příprava zábavných her na akci s rodiči – Svatomartinský rohlíček
 • výroba adventního kalendáře
 • každé pondělí  – návštěva knihovny

Říjen 2019

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během podzimních prázdnin. Vzhledem k nezájmu nebude ŠD ve dnech 29. a 30. 10. 2019 v provozu.

V průběhu měsíce října proběhnou ve školní družině tyto akce:

 • Podzimní čas – vycházka, sběr přírodnin, výrobky z plodů podzimu, výzdoba  
 • strašidelné tvoření z papíru a dýní, draci, poznáváme smysly- chutě podzimu
 • Změny v přírodě – zvířata a rostliny, kvízy
 • pohybové aktivity na hřišti, dle počasí
 • knihovna – každé pondělí

Září 2019

V průběhu měsíce září proběhnou ve školní družině tyto akce:

– Seznamovací hry a pohybové aktivity na hřišti, vycházky do okolí

– Rozhovory a skupinová práce na téma „Bezpečně do školy“

– tematická kresba – vzpomínky na prázdniny, škola, kamarádi

–  každé pondělí – návštěva knihovny

Prosinec 2019

Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Duben 2020

Květen 2020

Červen 2020