Školní družina v Záblatí

 • Družina

  Práce ve školní družině rozvíjí zájmovou činnost žáků a proto je různorodá. Mladší školní věk je také obdobím utváření přátelství, hledáním místa v kolektivu. Proto pobyt ve školní družině je pro dítě mimořádně důležitý.

 • Provoz školní družiny v Záblatí:

  • Ranní družina: 6,30 – 7,45 hod
  • Odpolední družina: 11,40 – 16,00 hod
 • Zaměření školní družiny:

  • Činnost ve ŠD: sportovní,hudebně pohybová, výtvarná, pracovní, zdravotní, přírodovědná, vaření.
  • Činnost ve ŠD  se střídá a navazuje na výuku  a akce školy.
  • Každé pondělí odpoledne – čtení v knihovně.

Březen 2020

 • každé pondělí – knihovna – ilustrátoři dětských knih
 • jarní tvoření, přání k MDŽ
 • výrobky pro předškoláky – Hrajeme si na školu
 • vycházka – změny v přírodě
 • péče o pokojové rostliny, pokusy – klíčení semen

Únor 2020

Proběhl monitoring zájmu o provoz školní družiny v průběhu jarních prázdnin.

Školní družina nebude v týdnu od 17. 2. do 21. 2. 2020 v provozu. 

 • každé pondělí- knihovna
 • výroba karnevalové  škrabošky
 • turnaj ve stolním fotbálku
 • čistota půl zdraví – kvíz, pohybové aktivity v TV, hry na sněhu dle počasí

Leden 2020

 • kalendář ročního období – proměny přírody, hry s kalendářem
 • režim dne
 • hrátky na sněhu (dle počasí), v tělocvičně
 • ptáci v zimě – kvízy, výroba krmení, vycházka k lesu
 • každé pondělí – návštěva knihovny

31. 1. 2020 – školní družina není v provozu.

Prosinec 2019

 • Advent – výrobky na vánoční jarmark               
 • 6. 12.Čertovský den – zábavné hry, kvízy, čertovské tvoření, výzdoba třídy
 • Vánoce – zvyky, tradice, koledy, zdobení a posezení u stromečku, výzdoba na besídku, dárečky
 • Vánoční turnaj v piškvorkách
 • každé pondělí – návštěva knihovny

Listopad 2019

6. 11. 2019 | STÁVKA

 • Příroda kolem nás- stromy, listohrátky, vědomostní kvízy
 • vycházka do okolí
 • úklid okolí školy, hřiště
 • výzdoba tělocvičny, příprava zábavných her na akci s rodiči – Svatomartinský rohlíček
 • výroba adventního kalendáře
 • každé pondělí  – návštěva knihovny

Říjen 2019

Proběhl monitoring zájmu o umístění žáků  během podzimních prázdnin. Vzhledem k nezájmu nebude ŠD ve dnech 29. a 30. 10. 2019 v provozu.

V průběhu měsíce října proběhnou ve školní družině tyto akce:

 • Podzimní čas – vycházka, sběr přírodnin, výrobky z plodů podzimu, výzdoba  
 • strašidelné tvoření z papíru a dýní, draci, poznáváme smysly- chutě podzimu
 • Změny v přírodě – zvířata a rostliny, kvízy
 • pohybové aktivity na hřišti, dle počasí
 • knihovna – každé pondělí

Září 2019

V průběhu měsíce září proběhnou ve školní družině tyto akce:

– Seznamovací hry a pohybové aktivity na hřišti, vycházky do okolí

– Rozhovory a skupinová práce na téma „Bezpečně do školy“

– tematická kresba – vzpomínky na prázdniny, škola, kamarádi

–  každé pondělí – návštěva knihovny

Duben 2020

Květen 2020

Červen 2020