Měsíční plány

Doporučené stránky k domácí přípravě:

Domácí učení i online procvičování pro všechny zdarma v souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol:

Český jazyk a literatura

Vlastivěda

Matematika

Anglický jazyk